Confronteren is een leerfase

Confronteren met hetgeen nog onbekend is. Een fase waar vaak nog mensen doorheen dienen te gaan. Van weerstand en/of blokkade, dan wel echt nimmer de perceptie hebben gehad die andere wel hebben. Het is de eerste leerfase waarin men uit onbewust – onbekwaam naar bewust – onbekwaam (zie afbeelding fase 1) leer-fasesgebracht wordt. De fase waarin de trainer

Confronteren

Mensen confronteren is voor een beperkt aantal trainers weggelegd. Immers je dient daarin mensen bewust te maken van de eigen tekortkoming. Hetgeen vaak gaat met veel onbegrip, soms zelfs emotie en vooral ook energie. Energie die je in het voordeel van het leertraject dient om te draaien. Vrijheid is daarbij een belangrijk onderdeel. De deelnemer dient nergens toe verplicht te worden. Wel dient deze intrinsiek gemotiveerd te worden om aan de verbeterpunten en ontwikkeling te werken.

De confrontatie wordt alleen gezocht wanneer er daadwerkelijk verbinding is met de deelnemers. De bewuste vraag dient gesteld te worden “wat heeft de deelnemer er aan”. Alleen dan gaat het effect op de langer termijn zichtbaar worden.

Essentie van leren

Wanneer we over de essentie van leren spreken binnen HetTrainingsbureau.nl dan zien we het als noodzaak een goede inventarisatie te maken van de fase waarin de groep deelnemers zich bevindt. Het gaat daarbij altijd om te bezien wat het voor het individu oplevert. Alleen dan komt er een leereffect los. Een effect waarbij je mensen vanuit zichzelf de keuzes wenst te laten maken.

De essentie ligt daarbij dat de confrontatie het startpunt dient te zijn. Hoe vervelend het voor sommige ook is. De trainers is ondergeschikt, wel vaak de aanleiding voor dit startpunt. En dat is goed, wanneer de deelnemers en opdrachtgever dit goed vinden.

Welke zaken mogen we binnen uw organisatie of persoon nog bewust maken? Waar kunnen we daadwerkelijk de spiegel zijn en de weerstand omzetten in leerstand? Tijd voor een confrontatie?

 

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter