DNB ziet belang van ontwikkeling voor economie

Het belang van ontwikkeling wordt onderschreven. In de publicatie Perspectief op groei: de Nederlandse economie in beweging, dat De Nederlandse Bank (DNB) vandaag uitbracht is een zeer groot onderdeel weggelegd voor de ontwikkeling van het individu.

Trends als globalisering, technologie en vergrijzing veranderen het karakter van de Nederlandse economie, waarbij het belang van (hoogwaardige) dienstverlening verder toeneemt. Om groei te bevorderen, is het van belang te investeren in scholing, de dynamiek in de economie te vergroten en het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt te versterken.

Permanent bijleren is daar noodzakelijk in om de wereldeconomie te blijven volgen.

Belang van ontwikkeling

Natuurlijk onderschrijven we vanuit HetTrainingsbureau de essentie van leren (terug)brengen en continue ontwikkeling. Alleen wat moet je daar voor doen? Op welke wijze zorg je dat een organisatie continu in ontwikkeling is en blijft? Welke factoren zijn daarvoor nodig?

Kortweg zijn er drie zaken nodig voor een goede ontwikkelomgeving:

  • Leercultuur
  • Leerhouding
  • Leermeesterschap

Het eerste de leercultuur gaat over de mogelijkheid om te leren. Mogen er fouten gemaakt worden? Is er een open cultuur van feedback? Wanneer mag je leren? Met andere woorden op welke wijze is de leiding van een bedrijf bezig om mensen te ontwikkelen. En beter nog zien de mensen dat ook zo. Over fouten mogen maken hebben we het zelf natuurlijk vaak in het kader van De Foutenfabriek van onze eigen associate Frank Deuring.

Het tweede is de leerhouding van de mensen zelf. Wanneer je mensen 15 jaar hetzelfde laat doen, dan is de kans groot dat ze minder open gaan staan voor leren. Dus bij mensen het belang van continue ontwikkeling bewust maken is een belangrijke.

Ten derde hebben we het over leermeesterschap. Wat zijn de talenten en de trainers vaardigheden en  coaching vaardigheden van de leidinggevende? Het gaat er namelijk niet om of je mensen veel naar een training stuurt. Zelfs wij als HetTrainingsbureau, ondanks dat het ons werk is, zien dat niet als oplossing. Het aangeleerde dient op de werkvloer ook herhaald en ondersteund te worden. En sommige zaken kunnen beter ‘on the job’ leren. Dan dienen de leermeesters, dus leidinggevende daar wel toe in staat te zijn.

Ontwikkeling voor economie

Kortom, ja het belang van ontwikkeling is hoog. Ontwikkeling is noodzakelijk om onze economie draaiende te houden.
Wanneer mogen we daar met jou een keer over sparren? Hoe doe je dit zelf? En hoe is jouw organisatie ingericht om ook zelf financieel te ontwikkelen?

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter