Anders Netwerken

Wil je een netwerk event eens anders neerzetten? Mensen in contact laten komen op basis van de vraag ‘Wie ben je?’ in plaats van ‘Wat doen je?’ De deelnemers helpen om met de ander in contact te komen op een veel makkelijkere manier? Wij kunnen je hiermee helpen, daar voor veel mensen netwerken geen hobby of dagelijkse bezigheid is. De interventie Anders Netwerken kan je daarbij helpen.

Door middel van beelden en/of woorden komen mensen met elkaar in gesprek over wie ze zijn en krijgen de gesprekken een andere lading. Tevens zullen er 1 of meerdere interventies worden gepleegd, waarbij de deelnemers gestimuleerd worden, om met andere mensen in contact te komen en de ontmoeting op een andere manier te ervaren.

Deze interventie zal bestaan uit:

  • Ontvangst dmv beeld en/of woord;
  • Kleine interventies of spreker, die de deelnemers op een andere manier met elkaar in contact kan laten komen en linken aan het onderwerp/doel van de bijeenkomst. Hiervoor denken we graag mee in een passend programma;
  • Mogelijk kan er ook gewerkt worden met extra manieren om de deelnemers met elkaar in contact te laten komen door bijvoorbeeld vraag & aanbod wanden; complimenten boards; idee spots.

Na deze vorm van netwerken:

  • Weten de deelnemers meer over wie de ander is;
  • Zijn de deelnemers met meer nieuwe mensen in contact gekomen;
  • Worden de deelnemers dmv interventies uitgedaagd minder bezig te zijn met hun eigen boodschap en meer met het afstemmen op de ander.

Met andere woorden men is meer in contact geweest met elkaar.

Praktisch

Deze manier van netwerken kan in een korte sessie plaatsvinden van 30-45 minuten, maar kan tevens ingevoegd worden in langere netwerkmomenten.

Doelgroepen:

  • Voor bedrijven die een borrel organiseren voor hun medewerkers en hierbij voor extra verbinding willen zorgen;
  • Voor netwerk organisaties, die hun deelnemers op een andere manier willen laten netwerken;
  • Voor congres en seminar organisatoren, die hun bezoekers op een andere manier met elkaar in contact willen brengen;
  • Het kan tevens onderdeel zijn van een groter trainingstraject voor een grotere groep deelnemers.

Trainers voor deze interventie:  

Anita van Veen – Mijn motto: Breng mensen en processen in beweging! Contact? Anita.van.veen@hettrainingsbureau.nl