De essentie van leren in organisaties

Leren en ontwikkelen is voor veel medewerkers één van de belangrijkste voorwaarden waaraan werk moet voldoen. Een groot deel van de medewerkers wil graag leren maar geeft aan daar onvoldoende ruimte en gelegenheid voor te vinden. In de waan van de dag is het erg verleidelijk om leren en ontwikkelen op de lange baan te schuiven. Of te vervangen door af en toe een keer een classroom training die op het verkeerde moment plaatsvindt waardoor een klein percentage van het potentieel benut wordt.

Een integrale aanpak van het ontwikkelen van een lerende organisatie zorgt er voor dat er wel ruimte gevonden wordt voor ontwikkeling en dat het potentieel wat in de organisatie zit volledig tot zijn recht komt.

Organisatie belang en individueel belang

Als organisatie heb je een missie een visie en een strategie. Deze vormen het fundament voor de ontwikkeling. Waarom doe je de dingen die je doet, wat is hetgeen wat je doet en hoe doe je het. Elke medewerker heeft ook zijn eigen missie visie en strategie. Hoe zorg je er voor dat die met elkaar in verbinding staan.

Leercultuur

Staat leren daadwerkelijk op de agenda, wordt het belangrijk gevonden door iedereen in de organisatie. Is er ruimte voor of mag er alleen gepresteerd worden. Hoe meer je insteekt op mogen leren hoe beter de prestaties worden en hoe meer je insteekt op presteren hoe groter de kans dat het leren naar de achtergrond schuift. In dit traject wordt je begeleidt om de leercultuur in de organisatie in te bedden.

Leeromgeving

Welke tools heb je nodig om een optimale leeromgeving te realiseren. Is het eenvoudig om vragen te kunnen stellen, zijn de middelen en budgetten beschikbaar om te leren. Weten mensen de weg te vinden. Hebben de interne coaches voldoende mandaad om acties te ondernemen. In dit traject word je begeleid om de omgeving binnen de mogelijkheden van de organisatie in te richten.

Leermeesterschap

In veel gevallen leer je bedrijfseigen zaken vaak van collega’s. Experts op hun gebied delen kennis met junioren. Dit hoeft trouwens niet perse gekoppeld te zijn aan anciënniteit. De jongere generatie is vaak expert op digitaal vlak ten opzichte van de senior medewerkers en dan geldt het leermeersterschap andersom. Maar hoe zorg je er voor dat je op de juiste manier leerlingen begeleidt. Speel je voldoende in op ieders persoonlijke leerstijl? Werk je hierin ook doel en resultaatgericht. In dit traject leer je hoe je effectief leermeesterschap inzet.

Leerstijl of leervoorkeuren

Kennis en inzicht in hoe mensen leren is de laatste jaren sterk ontwikkeld. We leren niet uit een boekje en niet iedereen leert op dezelfde wijze. Wel zijn er een aantal wetmatigheden die aan leren verbonden zijn. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen dat kennis die niet snel in de praktijk toegepast kan worden vele malen moeilijker te leren valt dan kennis die direct toegepast kan worden. In dit traject leer je wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn en hoe de verschillen tussen mensen hierin er uit zien. Daarnaast leer je welke stappen effectief leren bevorderen en welke zaken effectief leren belemmeren.

Praktisch

De essentie van leren in je organisatie toepassen is maatwerk. We gaan graag in gesprek om een passende aanvliegroute te bespreken. Hierin beginnen we met een inventarisaite van de huidige situatie en van de wensen. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld waarin stapsgewijs gebouwd wordt aan een leercultuur, aan leermeesterschap en aan de leeromgeving.