Inspirerend Functioneringsgesprek

Zou je een functioneringsgesprek willen voeren waarbij de medewerker echt open is? De medewerker meer van zichzelf laat zien, dan wat je al weet van het dagelijkse contact? Vragen willen kunnen formuleren, waardoor je echt in contact komt met de medewerker en zijn/haar drijfveren? Dan is de training Inspirerend Functioneringsgesprek iets voor jou. In deze training wordt namelijk naast de theorie van het coachen op functieprofiel en daarbij behorende competenties ook aandacht besteed aan het creëren van een open gesprekssfeer en het achterhalen van de drijfveren en denkvoorkeuren van de persoon. Dan is de training Inspirerend Functioneringsgesprek iets voor jou.

 

Deze training zal (afhankelijk van de gekozen vorm) bestaan uit:

 • De theorie van het coachen op competenties en talenten;
 • Werken met vraag- en feedback technieken ;
 • Werkvormen om de drijfveren, denkvoorkeuren ed van de ander te achterhalen en een open sfeer te creeren;
 • Het komen tot een helder ontwikkelplan voor beide partijen;
 • Het veelvuldig oefenen met deze theorie en werkvormen.

Na deze training:

 • Kunnen de deelnemers coachen op competenties en talenten;
 • Zijn de deelnemers in staat om naast competenties en talenten de drijfveren en denkvoorkeuren van de medewerker beter in kaart te brengen en hier een ontwikkelplan op te kunnen formuleren;
 • Hebben de deelnemers intensief geoefend met de vraagtechnieken om deze informatie te achterhalen;
 • Zijn de deelnemers in staat om een sollicitatiegesprek op een ontspannen en open manier vorm te geven, waarbij absoluut ruimte is voor feedback.

Met andere woorden men is in staat de persoon in het gesprek beter te doorgronden en daarop gericht de persoon verder de ontwikkelen.

Praktisch

Er zijn drie soorten trainingen:

 • Workshop van een dagdeel (4 uur) – € 950,-
 • Speelse training (tot 16 deelnemers) van een dag – € 1.650,-
 • Intensieve training (tot 16 deelnemers) van 2 dagen – € 2.950,-

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw, locatie-, catering- en reiskosten.

Deze training kan gecombineerd worden met Verrassend Sollicitatiegesprek.

Deze training kan uitgebreid worden met meerdere vormen van managementgesprekken (bijsturingsgesprek, exitgesprek, beoordelingsgesprek e.d.)

Doelgroepen:

 • Voor bedrijven die hun leidinggevenden willen opleiden op het gebied van managementgesprekken;
 • Voor congressen en seminars, waarbij men graag een onderdeel wil wijden aan het inspirerend functioneringsgesprekken voeren.

De uitvoering van deze training wordt verzorgt door:

Anita van Veen – Mijn motto: Breng mensen en processen in beweging! Contact? Anita.van.veen@hettrainingsbureau.nl