Revitaliseren van waarden

In de organisatie zijn in het verleden kernwaarden afgesproken. Deze waarden zitten goed tussen de oren van de medewerkers en managers uit het verleden. Hoe actueel zijn de waarden nog? Is het het tijd voor revitaliseren van waarden?  Na verloop van tijd is de organisatie gegroeid, gekrompen en opnieuw gegroeid. Er ligt op zo’n moment een groot pallet aan waarden, uitgangspunten, ongeschreven regels etc., waar niemand de oorsprong nog van kent. Dit leidt tot ‘regels volgen vanwege de regels’ en haalt de vitaliteit uit de organisatie. Op zo’n moment is het goed om de waarden en de daarbij horende attitude te revitaliseren.

De aanpak is vergelijkbaar met het opstellen van waarden en daarbij horend gedrag. In de vorm van workshops, discussies etc. komt het team onder leiding van een faciltator van Het Trainingsbureau tot een zichtbare uiting van de waarden.

Na de training revitaliseren van waarden

Zijn de deelnemers in staat:

  • de waarden van de organisatie te benoemen en er een goede invulling aan te geven;
  • kunnen ze de waarden vertalen naar het dagelijkse werk;
  • weten ze wat de reden is dat deze waarden gekozen zijn en kennen het belang ervan;

Praktisch:

Een workshop duurt één dagdeel. Belangrijk is dat in de voorbereiding duidelijke waarden van de organisatie beschreven zijn en deze ook gehanteerd worden.

Het revitaliseren van waarden is mogelijk vanaf ca € 75,- per persoon (bij 12 deelnemers, in een workshop van één dagdeel).

Contactpersoon:

HetTrainingsbureau.nl werkt met associates die als trainer specialist zijn op een bepaald trainingsgebied. Voor deze training kunt u contact opnemen met:

of meer over waarden? Lees verder…..