Team op de kaart

Samenwerken in een team is een uitdaging. Een sterk team bestaat uit individuen met diverse gedragsstijlen. Hoe breng je het team op de kaart? De meeste mensen zijn zich wel bewust dat een ander zich anders gedraagt dan wat je zelf doet. Zo gaat de één meer in detail op dingen in en blijft de ander meer op hoofdlijnen gefocust. Het ene mens is expressiever dan de ander etc. Hoewel je vaak mensen met andere gedragsstijlen nodig hebt om samen mooie dingen te doen kan je jezelf behoorlijk irriteren aanvuurtoren oefening 2
gedrag van een ander. Meestal komt die irritatie vanuit onbegrip.

De uitdaging zit hem er in om binnen een team de beste mix aan stijlen te hebben en tegelijkertijd om mensen met verschillende stijlen effectief samen te laten werken.

Meer inzicht in jezelf en meer inzicht in de verschillende stijlen maakt dat teams:

 • Hun doelen beter halen
 • Meer plezier samen hebben
 • Het werk secuurder doen
 • Meer zorg voor elkaar hebben

Kortom alle redenen om jouw team op de kaart te zetten.

Inhoud van de training Team op de Kaart

Deelnemers beginnen met een persoonlijk profiel op basis waarvan men een landkaart krijgt met de eigen voorkeursstijl. Hierin staan de steden voor eigenschappen, valkuilen en de overkant van het water representeert het perspectief van anderen op hun gedrag. Dit vindt plaats voordat de training begint.

In de training

 • Uitleg over de invloed van het perspectief en perspectief verschillen
 • Inzicht in het onderscheiden van Introversie en Extraversie
 • Inzicht in het verschil tussen Mensgericht en Taakgericht
 • Inzicht in het landschap van gedrag
 • Samen met de collegae door het landschap van gedrag lopen en het team letterlijk op de kaart positioneren
 • Dialoog over gedragsverschillen en de daarbij horende taal
 • Jezelf kennen/erkennen, gedrag herkennen en verbinden

Na de training Team op de kaart

Is er:

 • Een groter bewustzijn van de kracht van de verschillende stijlen
 • Meer onderling begrip
 • Een gemeenschappelijke taal om gedrag te duiden
 • Meer effectiviteit in het team
 • Meer werkplezier

Praktisch

De training is in te zetten voor teams van 2 tot meer dan 200 personen. De training wordt verzorgd door een geaccrediteerde MapsTell Guide. Investering is afhankelijk van de grootte van de groep, het aantal dagdelen en het aantal deelnemers.

Meer informatie

HetTrainingsbureau.nl werkt met associates die als trainer specialist zijn op een bepaald trainingsgebied. Voor deze training kunt u contact opnemen met: