Visie verkennen

Is je weleens opgevallen hoe verschillend collega’s over hetzelfde onderwerp kunnen praten, en hoe lastig dat kan zijn? Worstel je met de vraag hoe je de onderlinge dialoog effectiever kunt maken?

Laat je dan een belangrijke stap vooruit helpen door de training “visie verkennen”.

Training Visie Verkennen

Deze training laat op een speelse manier ontdekken hoe we allemaal anders naar hetzelfde onderwerp kunnen kijken. Of dat onderwerp nou iets concreets is, of iets abstracts als een beleidsplan.

De training laat zien hoe we met onze uiteenlopende uitgangsposties tot totaal verschillende visies en conclusies kunnen komen. Zelfs al streven we allemaal hetzelfde doel na.

Deze training bestaat uit praktijkoefeningen in onder meer:

 • het vastleggen en verwoorden van de eigen mentale representatie, in de vorm van (smartphone) foto’s en woorden,
 • het onderzoeken van de eigen startpositie;
 • het verwoorden en onderzoeken van de visie van anderen;
 • het bespreken van de startpositie van anderen;
 • het maken van een vertaalslag van de visie naar de startpositie
 • en het begrijpen van verschillen tussen eigen startposities, en die van anderen.

Na deze training Visies Verkennen

Na deze training:

 • Beseffen de deelnemers hoe groot de verschillen kunnen zijn tussen visies op eenvoudige, concrete onderwerpen;
 • Weten de deelnemers meer over het verband tussen hun eigen startpositie en drijfveren en hun visie op concrete onderwerpen;
 • Zijn de deelnemers beter in staat om te reflecteren op hun eigen drijfveren;
 • Hebben de deelnemers kennisgemaakt met een concrete manier van reflecteren op drijfveren van anderen;
 • Zijn de deelnemers beter in staat om een gelijkwaardige dialoog aan te gaan over verschillende visies.

Met als gevolg een vrijere en effectievere uitwisseling over elkaars overtuigingen en visies.

Praktisch

Er zijn twee soorten trainingen:

 • Workshop van een dagdeel (4 uur) – € 950,-
 • Speelse training (tot 16 deelnemers) van een dag – € 1.800,-

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw, locatie-, catering- en reiskosten.

Doelgroepen

 • Voor leidinggevenden die willen leren effectiever te communiceren met hun teamleden
 • Voor bedrijven die de verscheidenheid aan visies binnen de organisatie vruchtbaarder willen maken
 • Voor congressen en seminars, waarbij men graag een verrassend onderdeel wil wijden aan peer coaching

Contactpersoon

Voor meer informatie neem contact op met Arco Kats:

arco.kats@hettrainingsbureau.nl

06 – 24572943