Interview: meer passie, energie en plezier op de werkvloer

Meer passie, energie en plezier op de werkvloer. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door FISH! toe te passen. FISH! is een methode die je daar bij kan helpen.

Het interview is gehouden door Anita van Veen van HetTrainingsbureau bij Laurens Bolt. Laurens werkt als teamleider Students & Innovation van de afdeling Accomondation, Facility & Planning van de NHTV. De afdeling heeft naast het Students & Innovation team nog vier teams; de frontoffice, backoffice, planning en het conciërge team.

NHTV is een hogeschool met circa 7.500 studenten en 700 medewerkers. We hebben op de afdeling enkele malen een FISH!-training gegeven. Laurens is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor het voortzetten van de FISH! Filosofie bij de afdeling en het aan te jagen NHTV breed.

FISH! is sinds 2014 een van de drie pijlers van het strategisch plan van de afdeling. De andere twee pijlers zijn Lean en One Team. Het strategisch plan is gevisualiseerd in een strategic roadmap.

 

Wat is de reden dat jullie voor FISH! als methodiek hebben gekozen?

NHTV is een van de grondleggers van imagineering in Nederland. Imagineering fungeert voor bijna alle academies binnen NHTV als backbone in het onderwijs en FISH! Is een praktische uitvoering hiervan.

“Het is een interessante manier om onze organisatie in beweging te krijgen. De ‘fun’ past goed binnen de context van de hogeschool en de doelgroep van fulltime studenten.”

Hoe hebben jullie de training opgevolgd?

Laurens is specifiek benoemd om FISH! levend te houden en ook de stagiairs hebben de opdracht om FISH! in alles mee te nemen.

Hij kijkt nu ook echt hoe hij dit kan vasthouden in toekomst. Na de training is er met team van Laurens met de andere teams samen gekeken welke acties ze voor de klant kunnen doen. Waar gaat het mis en hoe kunnen we dit op een FISH!y manier oplossen. Een aantal FISH!-acties zijn inmiddels een traditie geworden die zeer gewaardeerd worden door studenten en medewerkers. Elk team van de afdeling heeft sinds 2014 de opdracht om twee FISH!-acties per jaar uit te voeren, inmiddels zijn er al vele acties geweest:

Voorbeeld 1: stemmen met je peuken
Er wordt bij de ingang van gebouwen veel gerookt. De niet-rokers moeten dan door een groep rokers lopen voordat ze naar binnen kunnen, hier kregen we geregeld klachten over.

De conciërges hebben bij de ingang onder de luifel een rookmelder opgehangen. Als ze iemand zien roken bij de entree, drukken ze op een knop waardoor de rookmelder afgaat.

Tegelijkertijd spurt de conciërge naar buiten en voert een act op (niet boos, maar met een grap). Sindsdien hebben we nauwelijks nog overlast van rokers bij de entrees.

Daarnaast hebben we asbakken (op de daartoe ingerichte rookplekken) die fungeren als stembak. Op de asbak staat een grappige stelling en je stemt met je peuk; eens of oneens.

Voorbeeld 2: workshop fietsen
Vorig jaar hebben we voor internationale studenten die aan een exchange programma deelname (3 tot 6 maanden uitwisseling) een fiets geregeld. Nederland is een echt fietsland en we merkte dat dit in het buitenland niet zo vanzelfsprekend is en een behoorlijk aantal niet kon fietsen. Tegenwoordig organiseren we niet enkel een (leen) fiets maar ook een fietsworkshop. Dit is echt hilarisch.

Voorbeeld 3: vrolijke deurhangers
In een van onze gebouwen waren veel kantoorruimten waar het moeilijk te zien was of de ruimten bezet waren of niet. Medewerkers liepen dan een gang af en kwamen aan het eind van de gang erachter dat er geen plek vrij was, ondertussen waren alle deuren open en dicht gegaan (werden de collega’s gestoord).

We hebben Fish! -deurhangers gemaakt zoals je aan een hotel deur ziet (maar dan leuker), zodat dit veel duidelijker is.

Voorbeeld 4: het kerstdiner
NHTV heeft een fors aantal internationale studenten, een aantal daarvan kan niet naar huis tijdens de kerstdagen en voelen zich eenzaam tijdens deze dagen die men bij uitstek met familie doorbrengt. Voor deze groep organiseren we inmiddels voor het vierde jaar op rij een kerstdiner in de week voor de kerstvakantie. We toveren de kantine om in een restaurant in kerstsfeer, met een kerstman, een driegangen diner en kerstcadeaus. Daarnaast organiseren we dat de internationale student tijdens kerstdagen kan aanschuiven bij het kerstdiner van NHTV-collega’s.

Voorbeeld 5: een quiz
De NHTV-quiz is een project wat er zit aan te komen, doel van de quiz is dat men meer leert over de diverse afdelingen en wat ze doen.

Voorbeeld 6: ontbijt op bed
Bij een studentencomplex met veel overlast vanwege bouwwerkzaamheden, hebben we studenten een ontbijtje op bed gebracht.

Voorbeeld 7: de Piano
Een collega van de back office heeft een oude piano laten restaureren en een play me piano van gemaakt. Een keer per maand wordt er een muzieksessie in de centrale hal georganiseerd om achter de piano te zitten en muziek te maken.

Voorbeeld 8: de fietswasstraat
2 collega’s van de back office hebben in samenwerking met stagiaires en conciërges een bike wash opgezet en uitgevoerd. Er werd een wasstraat gecreëerd zodat de fietsen van studenten en medewerkers gewassen konden worden.

Voorbeeld 9: schilder de vuilnisbakken
Een stagiaire heeft in samenwerking met conciërges, studenten en medewerkers aangespoord om de saaie grijze afvalcontainers, die op diverse locaties op het schoolterrein, op te vrolijken en te schilderen. Met name de studentverenigingen waren met deze activiteit erg enthousiast en competitief.

Voorbeeld 10: pak de calorieën aan
In het kader van vitaliteit en gezondheid hebben twee stagiaires een manier gevonden om gedrag bij studenten en medewerkers op een positieve te stimuleren (nudging). Bij de liften gaat er een bordje/poster geplaatst worden, wat je aan calorieën zou verliezen als men de trap neemt in plaats van de lift.
De ideeën komen allemaal uit brainstorms in de teams, het team heeft hier zelf de regie. Mochten er kosten aan verbonden zijn dan hebben ze hier wel akkoord voor nodig.
Een mooie bijkomstigheid van de Fish acties is dat de samenwerking tussen de teams en met andere afdelingen hierdoor is verbeterd en dat men elkaar meer opzoekt.

Wat heeft de training meer passie, energie en plezier op de werkvloer en het vervolg daarop jullie gebracht?

Je merkte dat de teams er af en toe moeite mee hadden, het ene team pakte het snel en makkelijker op en een ander team worstelde er erg mee.

De training heeft ervoor gezorgd dat er meer ideeën kwamen, dat de bedoeling meer duidelijker werd en dat weerstand verminderde. Het was het zetje wat de afdeling nodig had om FISH! breed gedragen te krijgen en de stap te maken die nodig was.

Hoe houden jullie de verandering vast?
Je merkt nu dat het in zekere zin vanzelf loopt, er zijn legio FISH!- acties per jaar meer zelfs dan de doelstelling die we per team hebben.

De teamleiders spelen hier een belangrijke rol in, als zij het omarmen zorgen ze ervoor dat het team focus behoud. Daarnaast is het onderdeel geworden van de beoordelingsgesprekken met de individuele medewerker, het is een standaard onderdeel van de team doelen, het is een van de KPI’s in het managementcontract dat de afdeling met het college van bestuur heeft en het is een van de pijlers van de strategie van de afdeling.
“Het eigenaarschap en het aanjagen van Fish door Laurens draagt hier zeker ook aan bij geeft Tim, de manager van de afdeling, ook aan”.

Wat hebben jullie nodig om de echte verandering, die jullie willen nog beter in te zetten?
Er komen een aantal roerige jaren aan vanwege de projecten die er lopen om een campus te realiseren. Dit brengt met zich mee dat we vele verhuisbewegingen krijgen in de zomer van 2018 en 2019, dat er veranderingen op het gebied van dienstverlening gaan plaatsvinden en dat de gehele NHTV overgaat naar flexwerken.
De focus op FISH! blijft hierin relevant, de FISH!-acties zullen zich mee gaan richten op Nudging.

Hoe kunnen we het gewenste gedrag realiseren door op een ‘fun’ manier slimme acties te bedenken, zoals bijvoorbeeld de rookmelders van het conciërge team?
Daarnaast willen we FISH! breder uitrollen, want de afdeling is niet de enige die dienstverlening verzorgd. NHTV breed is nog een wereld te winnen en onze eigen FISH! -acties kunnen nog meer gericht worden toegepast zodat de klantwaarde meer centraal komt te staan.

Hoe hebben jullie de samenwerking met ons ervaren?
Het samenwerken is als zeer positief ervaren. We hebben Anita ingezet om het ‘vliegwiel’ een duwtje te geven en inmiddels draait deze zelfstandig en weten we dit draaiende te houden.

 

 

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter