LEGO® SERIOUS PLAY® DE METHODE

“Je kunt meer leren over iemand in een uur spelen, dan in een leven lang praten” – Plato

  • Hoe verander je een organisatie?
  • Wat is het doel of betekenis van je organisatie?
  • Hoe ga je jouw doel bereiken?
  • En wat doe je met de kennis en ervaring van je medewerkers?
  • Hoe benut je hun potentieel maximaal?
  • Hoe zorg je er ervoor dat alle ideeën een stem krijgen, dat je alle ideeën hoort?

Allemaal vragen die menig leidinggevende slapeloze nachten bezorgt.

Hoe gaaf zou het zijn als iedereen actief betrokken is en iedereen zijn verhaal bouwt en vertelt. En dat kán! Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Medewerkers, teams, afdelingen, en zelfs de Raad van Bestuur geven met deze methode ongemerkt eenvoudig en oordeelsvrij vorm en inhoud aan hun verhaal.

DE METHODE

LEGO® SERIOUS PLAY® is een gefaciliteerde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, planvorming en innovatie. De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® is dat iedereen (niemand uitgezonderd) met behulp van de LEGO-steentjes in staat is om zijn kennis en mening in te brengen in een overleg, brainstorm of training.

Het is niet alleen een speelse, maar ook een bewezen en zeer effectieve methode!

Elke workshop gefaciliteerd met LEGO® SERIOUS PLAY® bestaat steeds weer uit de 4 stappen

  • Uitdagen
  • Bouwen
  • Delen
  • Reflecteren

Per vraagstuk wordt deze cyclus gevolgd, om de methode optimaal te laten werken. Nadat de facilitator een uitdaging heeft neergelegd, bouwen de deelnemers hun individuele modellen met behulp van een speciaal
samengestelde set LEGO-steentjes.

Lastige onderwerpen worden met behulp van LEGO® SERIOUS PLAY® door de deelnemers vastgelegd in tastbare driedimensionale modellen en
metaforen. Hun ideeën en creativiteit worden hierbij maximaal benut.
De deelnemers geven zelf betekenis aan hun gebouwde modellen. Middels storytelling vertellen ze hun eigen verhaal aan de andere deelnemers. De facilitator en de andere deelnemers stellen verhelderende vragen, delen nieuwe inzichten en benoemen onderlinge verbanden.

Elke deelnemer is op deze manier 100% betrokken bij het proces.
Door de opzet van de LEGO® SERIOUS PLAY® -methode is elke deelnemer van de workshop betrokken bij de totstandkoming van de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. De gekozen oplossing in een LEGO® SERIOUS PLAY® -workshop is daarmee een door iedereen gedragen oplossing. En dat allemaal door als volwassenen
(weer) te gaan spelen met LEGO!

ACHTERGROND VAN LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is ontwikkeld door LEGO in samenwerking met de IMD Business School in Lausanne (Zwitserland). Het is gebaseerd op recente kennis over systeemdenken, neurowetenschap, strategie en game-ontwikkeling. Centraal staat hierin de kracht van Spelen, Construcionisme en Verbeelding.

Wil je weten op welke wijze dit voor jouw vraagstuk een oplossing zou kunnen zijn neem dan contact op met Anita van Veen 06-11599375.

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter