Moniek Berende

Moniek haar hart gaat sneller kloppen als ze kan werken met organisaties en teams die anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij verandert en we zien dat mensen meer leidend (willen) zijn dan volgend. Bovendien stellen technologische ontwikkelingen andere eisen aan de vaardigheden van mensen, en werk is steeds vaker een kwestie van zingeving dan van slechts zorgen dat er brood op de plank komt. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zowel organisaties als medewerkers anders moeten gaan werken en organiseren. Het vergt meer zelfcontrole en eigenaarschap bij medewerkers, en minder hiërarchie en meer loslaten van de leiding.

Het is Monieks overtuiging dat als mensen in organisaties zich ervan bewust zijn dat het anders kan, men het stuur van hun eigen succes in handen heeft en er op deze manier bergen verzet kunnen worden. Het is Moniek haar missie om deze bewustwording te creëren bij de leiding van een organisatie en bij medewerkers, om zo te helpen bij het werkend krijgen van nieuwe organisatievormen en een verbeterde samenwerking
binnen de organisatie. Dit doet ze door middel van team- en organisatieontwikkeling, waarin de gewenste doelen van de organisatie altijd voorop staan. Moniek verschaft daarbij handvatten die nodig zijn om plannen en ideeën binnen een organisatie te realiseren.

Moniek zet team training in als interventie om eilandjes te verkleinen, de samenwerking en sfeer te verbeteren, en de effectiviteit van een team te vergroten. Moniek begeleidt ook organisaties die willen kijken naar andere manieren van organiseren die zorgen voor een hogere wendbaarheid en zo beter aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transformeren van de cultuur, of van de HR cyclus door te gaan werken vanuit rollen in plaats vanuit functies. Daarnaast geeft zij training in gedrag en gedragsstijlen, drijfveren, talentontwikkeling, kernwaarden en effectieve besluitvorming.

SPECIALISME VAN MONIEK BERENDE

Het specialisme Moniek ligt op het gebied van:
Nieuwe organisatie vormen (werken vanuit rollen in plaats vanuit functies)
Teamontwikkeling
Innovatiestimulering
Talentontwikkeling
Verhogen van eigenaarschap en intrinsieke motivatie
Leiderschap en ondernemerschap
Visueel faciliteren
Lezingen over nieuwe manieren van organiseren, wendbaarheid en bevorderen intrinsieke motivatie

ACHTERGROND
Meer weten over de trainer:

Eigen website:  www.degroeispiegel.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/moniekbererende/
Twitter:  @mberende

Meer weten over de trainingen en mogelijkheden van de trainer:
Training : Naar een excellerend team
Training: Daadkrachtig besluiten (Deep Democracy)
Training: Wat drijft jou? (drijfveren)
Training: Zet jezelf op de kaart (gedrag)
Training: Vind jouw unieke talent
Training: Leiding geven aan innovatie en groei
Begeleiden: Organisatieontwikkeling
Visueel faciliteren
Natuurlijk kun je Moniek ook direct bereiken
via  moniek.berende@hettrainingsbureau.nl of telefoon: 06-46990252