Een historie of liever gezegd (hi)story is het verhaal achter HetTrainingsbureau.nl. Het is letterlijk aan de keukentafel begonnen. Arco Kats was er klaar meer om als trainer alleen te werken. Hij stelde de vraag via social media om met lotgenoten eens om de tafel te gaan. En zo ontstond het verhaal.

Historie Gambia

Alleen van het één kwam het ander. Op een strand in Gambia spraken Richard en Arco elkaar. Tijdens een 10 daagse training werd de structuur van HetTrainingsbureau in wording tegen het zonlicht aangehouden. Welke vorm diende de entiteit te hebben? Op welke manier gaf je vrijheid en verantwoordelijkheid kader?

Letterlijk op de achterkant van een bierviltje kwam toen de coöperatieve vereniging U.A. naar voren. Een vereniging en toch een bedrijf. Een echt Nederlands poldermodel. Vrij en toch samenwerken. Het bleek aan de eisen te voldoen en kort erna is het in werking gezet.

Historie van de missie

In het kader van “bij de timmerman hangt de deur ook scheef, ontkwamen we er niet aan om ook aan de missie te werken. De eerste missie en visie was “het plezier van ontwikkelen laten beleven”. Een mooi doel waar ook het verrassend doelgerichte spel uit voort gekomen is.

Toch vonden we in 2016 dat het tijd was voor meer ‘purpose’. Het is tijd voor ‘de essentie van leren (terug)brengen.’ Met als kernwaarden Vrijheid, Verwondering en Verbinding. Tijd voor een nieuwe koers met gelijkblijvende energie en richting.