Missie en waarden

Het waarom ligt opgesloten in de missie en waarden van HetTrainingsbureau.nl.

De essentie van leren (terug)brengen

Vanuit de overtuiging dat elk mens kan leren, immers anders had je nooit leren lopen, zetten we de interventie, coaching en training in. Het gaat hierbij om waar de essentie van ons ligt.

Onze missie is De essentie van leren terug brengen. Als kind staat iedereen open om te leren en wil iedereen op zijn/haar manier groeien en ontwikkelen en dit gebeurd met vallen en opstaan. In de loop der jaren is bij veel mensen de drang tot groei en ontwikkeling niet op alle vlakken meer aanwezig. Wij gaan op zoek naar hoe mensen het liefst leren en spelen hier in onze trajecten op in. We doen dit op Verrassend Doelgericht wijze. Waarbij de kernvraag centraal staat en we samen met opdrachtgIMG_8955ever en deelnemer op zoek gaan naar een verrassende manier om tot inzichten en resultaat te komen. De verrassing zit er vooral in, dat we kijken hoe we de essentie van leren optimaal kunnen brengen.

We doen dit graag in verbinding met zowel opdrachtgever als deelnemers, zodat we een geintegreerd
programma kunnen aanbieden, wat voor een blijvende verandering zorgt. Als stip op de horizon hebben we dan ook de lerende organisatie. Zowel voor onze opdrachtgevers als voor onszelf. Dagelijks werken we aan duurzame ontwikkeling en blijvende resultaten op een verrassende wijze.

Onze missie en waarden

Vrijheid – Verwonderen – Verbinden
Dit zijn onze kernwaarden.

Wij geloven dat verwondering de basis is voor samenwerken en tot nieuwe inzichten komen. We willen mensen stof geven tot nadenken en daarnaast zich laten verwonderen, door ze te leren te verrassen en verrast te worden. Leren vanuit het eureka gevoel, leren vanuit meer dan alleen berbeteren, oprecht de wonderen ontdekken. Over hetgeen ze leren, als de mensen waarmee ze samenwerken.

Verbinden is voor ons erg belangrijk. Zowel met onze opdrachtgever, waar we de vraag achter de vraag willen begrijpen en met een maatwerk oplossing komen, als met de deelnemers, waar we hun leer- of weerstand willen begrijpen en samen de uitdaging aangaan. De verbinding ligt naast in ons DNA ook in onze structuur. Een cooperatieve vereniging waar niemand en iedereen de leiding heeft. Het juiste talent mag het roer nemen en zal dat ook doen.

Vrijheid is voor ons als zelfstandigondernemers erg belangrijk. Onze cooperatieve manier van werken geeft alle aangesloten trainers de vrijheid om als ondernemer te opereren, maar dan wel in de verbinding die voor hen ook wenselijk is. Ook voor onze deelnemers is dit van belang. We geven mensen de ruimte zichzelf te zijn en te kiezen hoe ze de verandering aangaan en inpassen. Mensen die in vrijheid kunnen kiezen om aan een organisatie mee te doen, presteren ruim boven gemiddeld. Wij geven u ook graag vrijheid in de keuze’s die u maakt in de samenwerking met ons dmv een groot divers gezelschap aan trainers, trainingen etc. om precies dat te kunnen leveren wat u nodig hebt. Alleen dan komt het optimale resultaat. 

Voor u als opdrachtgever

Het landschap aan trainers en coaches is behoorlijk diffuus. Er zijn heel veel fantastische zp-ers actief in dit mooie vakgebied. Ieder op zijn eigen wijze met veel persoonlijke kwaliteiten. Voor organisaties is het vaak lastig om in dit woud van professionals precies die partijen te vinden waar je mee samen wilt werken. HetTrainingsbureau wil de zp-er op zijn/haar kwaliteiten laten floreren in een eenvoudige omgeving voor opdrachtgevers. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen zaken te doen met HetTrainingsbureau (prefered supplier list) maar toch meerdere verschillende zelfstandige professionals op hun specialisme in te zetten. We bekijken per opdracht en opdrachtgever welke van de bij ons aangesloten trainers het beste past. De zp-ers behouden hun eigen identiteit waardoor de betrokkenheid bij hun specialisme groot blijft. Zo combineren we de sterktes van twee werelden, groot en klein.

Naast de organisatorische kant, heeft het samenwerkingsverband intercollegiale voordelen. Zo organiseren we maandelijks een bijeenkomst voor aangesloten trainers waardoor ervaringen uitgewisseld worden en we van elkaar kunnen leren.

Ook biedt HetTrainingsbureau.nl de mogelijkheid om te reclameren, waarbij we graag met u bekijken hoe we een invulling kunnen ‘herpositioneren’. Mocht er bijvoorbeeld een klacht zijn over een training, een trainer geveld zijn door ziekte of als de chemie met een trainer tegenvalt, dan kunnen we dat als coöperatie binnen de groep goed opvangen.