Werken aan school, een snelle 1-2-3 toets

Het nieuwe schooljaar is al weer een tijdje onderweg en de eerste herfstvakantie zit er al weer op. Nu is het weer pieken geblazen voor het eerste tussenrapport. Een schooljaar bestaat uit vele piekmomenten. Het lijkt soms onmogelijk om je teams energiek en enthousiast te houden en de leerlingen te motiveren tot leren. Hoe ga je werken aan school? Een snelle 1-2-3 toets.

Werken aan school, een snelle 1-2-3 toets

Hoe bied je ruimte aan de innovatieve ideeën van de enthousiaste nieuwelingen en zorg je er ook voor dat de oudgedienden in het vak hun toegevoegde waarde met plezier blijven leveren? Waarmee maak je een team sterker?

Een snelle 1-2-3 toets

Stap 1:  Zijn de visie en kernwaarden voor iedereen helder?

Stap 2:  Voldoen de oude werkwijzen én de nieuwe ideeën aan deze visie en kernwaarden?

Stap 3:  Vul waar leerling of student staat ook eens docent in. Klopt het verhaal dan nog?

Visie op leren op school

Vaak sta je in de visie en de kernwaarden uitgebreid stil bij de leermogelijkheden, de talenten en toekomstperspectieven van de leerlingen. Daar draait immers alles om. Maar kun je op de plek van de leerling in dat verhaal ook de docent invullen? Is er binnen de visie en kernwaarden ook evenveel ruimte voor de docent en het team om te ontwikkelen en talenten te benutten? Wanneer hebben de docenten en het begeleidende team voor het laatst iets nieuws geleerd?

Werken aan School

Recent heeft Werken Aan School scholengemeenschap Delftland begeleid bij een studie dag. Het mooiste van deze studiedag was volgens de schoolleider:

 ‘De open leerhouding en het gesprek. Iedere docent kon zijn mening geven en de docenten luisterden met plezier naar elkaar’.

Werken Aan School begeleidde scholencombinatie Delfland in dit gesprek waardoor de docenten de kernwaarden doorleefden en ze zelf betekenis gaven.

Meer over Werken aan School? Ga naar www.werkenaanschool.nl. Werken aan School is een label van HetTrainingsbureau Coöperatief U.A., omdat we geloven dat de essentie van leren start in de basis(school). De visie is: je dient te werken aan de school om prettig in de school te ontwikkelen. Ook de school en haar mensen hebben onderhoud nodig.

 

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter