Academy voor leidinggevenden

Academy voor leidinggevenden

Wilt u uw leidingevenden graag extra tools geven, om meer uit hun teams te halen? Uw leidinggevenden beter te laten afstemmen op wat hun teams nodig hebben? Uw leidinggevenden bewuster maken van waar hun team staat en hier veel planmatiger mee omgaan? Dan is een academy voor leidinggevenden mogelijk een goede optie.

De Academie voor Leidinggevenden is een programma waarin we uw medewerkers met hun eigen leerdoelstellingen aan de slag laten gaan in combinatie met gekozen bedrijfsgerichte onderwerpen. Ze krijgen diverse methodieken aangeboden en mogen hier ook met elkaar mee gaan experimenteren. In de academie voor leidinggevenden worden uw leidinggevenden zich bewuster van hun teams en hun impact op de teamleden daarin. Ze gaan veel doelgerichter kijken naar het team en kijken hoe ze elk individu hierin kunnen ontwikkelen. Daarnaast krijgen ze een uitgebreide toolbox, om zich te ontwikkelen in het stellen van doelen, het meekrijgen van mensen in hun doelen en het afstemmen van hun communicatie op anderen.

Om de leidinggevenden uit te dagen in de praktijk ook aan de slag te gaan met hun uitdagingen, koppelen we hier in overleg met uw bedrijf een bedrijfsopdracht aan vast, waar ze tijdens het hele traject aan gaan werken met hun teams. Ook raden we een blended leeromgeving aan, om te zorgen, dat we op de bijeenkomsten echt tijd en ruimte hebben om te ervaren en te oefenen.

Ingrediënten waar wij vaak mee werken zijn:

 • Gedrags-metrische systemen: zoals Insights, MapsTell of Disc, om meer inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen te kunnen krijgen; 
 • Talent en competentie systemen: zoals TMA instrumenten die we gebruiken om aan het begin van de training te kijken naar de individuele leerdoelen;
 • Een bedrijfsopdracht: de deelnemers gaan tijdens het gehele trainingstraject werken aan een bedrijfsvraagstuk (zelf gekozen of aangeleverd). Ze werken hieraan tussen de sessies door. Aan het einde van het traject gaan ze hun aanpak, inzichten en resultaten presenteren samen met de dingen die ze persoonlijk hebben geleerd in dit traject. Hiermee maken ze direct een vertaling van het geleerde naar de praktijk;
 • Blended leeromgeving: om ervoor te zorgen, dat het leren niet alleen op de dagen zelf plaatsvindt zetten we een leeromgeving op, waarbij tussentijds opdrachten komen en ook de theorie voor de deelnemers om zich te kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten. Dit zorgt voor een stuk borging van het geleerde in de training. Doordat de academy blended (uit meerdere vormen van trainen en informatie verkrijgen en verwerken bestaat) wordt opgezet, is de leeropbrengst veel hoger dan wanneer we alleen van de bijeenkomsten uitgaan. We werken hiervoor met o.a. A new spring en Trello;
 • Spelelementen/ outdoor oefeningen / extern programma: om de deelnemers tijdens de bijeenkomsten echte inzichten te geven maken we gebruik van spelelementen, waarbij echt gedrag vertoond wordt. Van hieruit leggen we een link met de realiteit en kijken hoe we daar verbeteringen in aan kunnen brengen. Ook outdoor oefeningen en soms zelfs een extern programma, waarbij bv andere bedrijven bezocht (en beoordeeld) worden kunnen hier onderdeel van zijn;
 • Acteurs: voor het in trainen van gedrag wordt het werken met een acteur aangeraden, daar die perfect in staat is, om het gedrag van de deelnemers terug te geven in hun reactie.

De methodieken die vaak voorbij komen in onze academy’s:

 • Situationeel leiderschap;
 • Beïnvloeding model Jan de Bijker;
 • Roos van Leary;
 • 7 habbits of highly effective people van Steven Covey;
 • Ik-ik-jij feedback methode;
 • Omdenken;
 • RET;
 • SMART;
 • Box vol Werkplezier;
 • En vele anderen.

Na de training

De deelnemers hebben na de training inzicht gekregen in een keuze uit onderstaande inzichten:

 • Hun manier van communiceren en wat tools zijn in communicatie;
 • Hun eigen gedrag en de impact op anderen (mede op basis van MapsTell, Insights, DISC of een andere gedrag methodiek);
 • Hoe ze effectiever kunnen werken;
 • De doelen die voor hen liggen en hoe ze deze zouden kunnen bereiken;
 • Teamdynamica en hun rol daarbinnen;
 • Wat ze willen zijn en betekenen voor de organisatie en de mensen daarbinnen;
 • Inzicht in de processen in de organisatie en wat de onderliggende doelen en drijfveren zijn;
 • Verdieping op de strategie van de organisatie en hoe zelf een strategie neer te zetten of uit te werken;
 • En nog veel meer.

Praktisch

De academy bestaat gemiddeld uit 4-10 dagen. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de vraag, waarbij we een maximum van 12 deelnemers aanhouden. De prijs is op aanvraag en afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Contactpersoon

HetTrainingsbureau.nl werkt met associates die als trainer specialist zijn op een bepaald trainingsgebied. Voor deze training kunt u contact opnemen met:

Anita van Veen – 06-11599375anita.van.veen@hettrainingsbureau.nl

DSC_0010

De academies

Meer informatie?
Slider