Academy voor Young Potentials

Academy voor Young Potentials

Heb je in jouw organisatie medewerkers die staan te trappelen zich verder te ontwikkelen? Wil je graag aan werkzoekenden laten zien, dat jouw organisatie werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers? Wil je jouw potentials graag meer bagage in de rugzak geven?

Dan zou een academy voor Young Potentials iets voor jouw organisatie kunnen zijn.

 

De Academy voor young potentials is een programma waarin we uw medewerkers met hun eigen leerdoelstellingen aan de slag laten gaan. Ze krijgen diverse methodieken aangeboden en mogen hier ook met elkaar mee gaan experimenteren. Ze krijgen in dit programma meer inzicht in zichzelf en de gevolgen van hun gedrag. Daarnaast krijgen ze een uitgebreide toolbox, om zich te ontwikkelen in het stellen van doelen, het meekrijgen van mensen in hun doelen en het steviger in hun schoenen staan.

Om de young potentials uit te dagen in de praktijk ook aan de slag te gaan met hun uitdagingen, koppelen we hier in overleg met jouw bedrijf een bedrijfsopdracht aan vast, waar ze tijdens het hele traject aan gaan werken. Ook raden we een blended leeromgeving aan, om te zorgen, dat we op de bijeenkomsten echt tijd en ruimte hebben om te ervaren en te oefenen.

 

Ingrediënten waar wij vaak mee werken zijn:

 • Gedrags-metrische systemen: zoals Insights, MapsTell of Disc, om meer inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen te kunnen krijgen;
 • Talent en competentie systemen: zoals TMA instrumenten die we gebruiken om aan het begin van de training te kijken naar de individuele leerdoelen;
 • Een bedrijfsopdracht: de deelnemers gaan tijdens het gehele trainingstraject werken aan een bedrijfsvraagstuk (zelf gekozen of aangeleverd). Ze werken hieraan tussen de sessies door. Aan het einde van het traject gaan ze hun aanpak, inzichten en resultaten presenteren samen met de dingen die ze persoonlijk hebben geleerd in dit traject. Hiermee maken ze direct een vertaling van het geleerde naar de praktijk;
 • Blended leeromgeving: om ervoor te zorgen, dat het leren niet alleen op de dagen zelf plaatsvindt zetten we een leeromgeving op, waarbij tussentijds opdrachten komen en ook de theorie voor de deelnemers om zich te kunnen voorbereiden op de bijeenkomsten. Dit zorgt voor een stuk borging van het geleerde in de training. Doordat de academy blended (uit meerdere vormen van trainen en informatie verkrijgen en verwerken bestaat) wordt opgezet, is de leeropbrengst veel hoger dan wanneer we alleen van de bijeenkomsten uitgaan. We werken hiervoor met o.a. A new spring en Trello;
 • Spelelementen/ outdoor oefeningen/ extern programma: om de deelnemers tijdens de bijeenkomsten echte inzichten te geven maken we gebruik van spelelementen, waarbij echt gedrag vertoond wordt. Van hieruit leggen we een link met de realiteit en kijken hoe we daar verbeteringen in aan kunnen brengen. Ook outdoor oefeningen en soms zelfs een extern programma, waarbij bv andere bedrijven bezocht (en beoordeeld) worden kunnen hier onderdeel van zijn;
 • Acteurs: voor het in trainen van gedrag wordt het werken met een acteur aangeraden, daar die perfect in staat is, om het gedrag van de deelnemers terug te geven in hun reactie.

 

De methodieken die vaak voorbij komen in onze academy’s:

 • Beïnvloeding model Jan de Bijker;
 • Roos van Leary;
 • 7 habbits of highly effective people van Steven Covey;
 • Ik-ik-jij feedback methode;
 • Omdenken;
 • RET;
 • SMART;
 • En vele anderen.

 

Na de training

De deelnemers hebben na de training inzicht gekregen in een keuze uit onderstaande inzichten:

 • Hun manier van communiceren en wat tools zijn in communicatie;
 • Hun eigen gedrag en de impact op anderen (mede op basis van MapsTell, Insights, DISC of een andere gedrag methodiek);
 • Hoe ze effectiever kunnen werken;
 • De doelen die voor hen liggen en hoe ze deze zouden kunnen bereiken;
 • Wat ze willen zijn en betekenen voor de organisatie en de mensen daarbinnen;
 • En nog veel meer.

 

Praktisch

De academy bestaat gemiddeld uit 4-10 dagen. Het aantal deelnemers is afhankelijk van de vraag, waarbij we een maximum van 12 deelnemers aanhouden. De prijs is op aanvraag en afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

 

Contactpersoon

HetTrainingsbureau.nl werkt met associates die als trainer specialist zijn op een bepaald trainingsgebied. Neem voor deze academy contact op met:

Anita van Veen – tel:06-11599375anita.van.veen@hettrainingsbureau.nl

De academies

Meer informatie?
Slider