Digitaal samenwerken

Digitaal samenwerken

In een veranderende omgeving, misschien wel een omgeving van verandering, heeft digitaal samenwerken een vlucht gekregen. Iedereen springt van Zoom, naar Google Hangout, via Jamboard naar Mural en dan alle learning platformen nog niet meegenomen. Elke trainer doet iets digitaal en elke organisatie wil webinars. 

Hoe werk je digitaal samen? 

In de diverse dialogen zien we dat er vaak naar het middel gepakt wordt en dat is heilig. Toch is het een combinatie van drie zaken in onze ogen:

  • Cultuur van samenwerken;
  • Een goede basis materie;
  • Digitaal vraagt anders werken;

En dan vergeten we nog een belangrijke, namelijk een visie op digitaal werken, want zeker bij grote bedrijven ontbreekt deze ook nogal eens. 

Cultuur van samenwerken

De cultuur dient op samen werken, inderdaad met een spatie er tussen, gericht te zijn. Wat wordt er van medewerkers echt verwacht als het om delen van kennis, kunde en inspiratie gaat? Veel zien we dat er in organisaties onveiligheid is. Wanneer de veiligheid er niet is, is samen werken, helemaal digitaal, gedoemd te mislukken. 

Een voorbeeld (die we in alle drie de onderdelen zullen meenemen). Een organisatie wil online / digitaal functionerings- en beoordelingsgesprekken doen. Alleen deze gesprekken worden als lastig ervaren. Samen over functioneren praten is eng.

Nu dan is dit op een digitale wijze doen helemaal eng. Of misschien juist niet, want iemand zit niet direct tegenover je. Toch slaat de balans door, naar fysiek gesprekken voeren dan. Als er emotie is, mag er zo min mogelijk afleiding zijn. 

Een goede basis materie

Wanneer men de basis materie, de middelen, niet beheerst dan is online zaken doen erg intensief. Het gaat hierbij om zowel de digitale middelen als ook de materie, afspraken over technieken zelf.

Terugkomend op het voorbeeld: Wanneer de leidinggevende niet goed met zijn of haar laptop om kan gaan en steeds vraagt, versa je me, dan is dit een grote afleiding. Daarnaast als, het functioneringsgesprek nemende, het model bij niet iedereen ingetraind is dan wordt het dubbel uitdagend.

Zorg er dus voor dat je de materie beheerst, inhoudelijk qua gesprek of thema en digitaal qua middelen. 

Digitaal vraagt anders werken

Door de “platheid” en “beperkte spanningsboog” is het goed om van te voren zaken af te stemmen die niet noodzakelijkerwijs besproken hoeven worden. 

Wederom het voorbeeld erbij. Je zou voor een functioneringsgesprek dus ervoor kunnen kiezen om een formulier te maken en daar een waardering per thema samen alvast in te vullen. Dan kun je het namelijk over de verschillen hebben. 

Met andere woorden digitaal vraagt om een betere voorbereiding, waardoor de effectiviteit omhoog gaat. Dus minder improviseren meer vooraf leveren. 

Achtergrond

Onze associate Richard Haeck is vaak werkzaam op het snijvlak van ICT, Projectmanagement en organisatie ontwikkeling. Zijn credo is dat er nooit een ICT probleem is, wel een management probleem.

Laat een reactie achter