Efficiënter werken

Efficiënter werken

Steeds snellere ontwikkelingen zorgen voor snellere wisselingen in teams. Agile werken, in wisselende samenstellingen is aan de orde van de dag. Je ziet dat de snelheid en effectiviteit van een team vaak afhangt van de zwakste schakel. En dat is vaak die schakel die het minste aangesloten is bij het project, de organisatie of de technologie waarmee gewerkt wordt. Sneller tot de kern kom je als teamleden snel kunnen leren. Dit is natuurlijk enerzijds afhankelijk van de capaciteiten van het teamlid zelf maar er valt veel te halen bij een goede leeromgeving en organisatie.

Efficiënter werken

Zaken die vaak voorkomen en zaken die voor iedereen hetzelfde zijn kan je het beste structureel organiseren. Denk hierbij aan kennis en inzicht in de systemen waarmee gewerkt wordt. Maar denk ook aan algemene kennis van, en inzicht in de missie, visie en doelen van de organisatie. Verder helpt het om gestandaardiseerde methoden toe te passen in werkprocessen. Door mensen hierin goed te trainen en op te leiden zorg je dat aansluiting stukken sneller verloopt en dat kennisdeling eenvoudiger wordt. Dit heeft een direct positief gevolg op de samenwerking en productiviteit.

Werk je bijvoorbeeld veel in projecten, dan is het heel zinvol om een gestructureerde aanpak te hebben voor projecten. Zorg voor heldere documentatie volgens een standaard methodiek voor elk project. Hierdoor zijn teamleden sneller in staat om aan te haken bij een project en gaat veel kostbare tijd niet verloren aan “de weg vinden”.

Open leergesprek

In ons open leergesprek besteden we aandacht aan de inrichting van de leerorganisatie. Hierdoor ontdek je waar je op eenvoudige wijze efficiency winst kan halen in het leren in jouw organisatie. Zaken waar je aan kan denken zijn de onboarding van nieuwe teamleden, de basis van projectmanagement, en teambuilding met MapsTell.

Laat een reactie achter