Hoe leer jij?

Hoe leer jij?

De vraag “hoe leer jij ?” is er één die tot denken aanzet.

Meestal als je het op de man af vraagt krijg je eerst een enorme stilte en daarna komt veelal het antwoord …”Ik weet het eigenlijk niet”. Toch is deze vraag momenteel een hele belangrijke omdat leren en ontwikkelen geen luxe meer is maar absolute noodzaak. Wil je mee kunnen doen met de steeds sneller ontwikkelende wereld dan is het belangrijk dat je een groot leervermogen hebt.

De meeste mensen zijn zich wel bewust of ze makkelijk of moeilijk leren maar leer je ook op die manier die jouw leervermogen optimaal ontwikkelt.

Er zijn verschillende zaken die we leren. Zo kan je het onderscheid maken tot het leren van kennis, het leren van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

Kennis en betekenis

Hebben we het over het leren van kennis dan hebben we het over de pure kennis, en we hebben het over betekenis geven aan kennis. Ofwel wat weet je, maar ook wat heb je er aan om te weten wat je weet.

Sommige mensen beginnen eerst met het vergaren van kennis voordat ze naar de betekenis gaan, en anderen beginnen met de betekenis en zoeken daar de kennis bij. Twee verschillende insteken om te leren, die allebei een andere uitkomst opleveren qua snelheid en duurzaamheid. Begin je met leren zonder de betekenisvraag dan kan je veel sneller leren. Immers alle capaciteit van je hersenen gebruik je om de kennis zo efficiënt mogelijk op te slaan. Echter, zolang je er geen betekenis aan geeft zal de kennis relatief snel vervagen of belanden in het vakje nutteloze feitjes.

Steek je het leren andersom in, … begin je met betekenis voordat je naar de kennis overgaat, zal je in het begin veel langzamer leren, echter hetgeen je geleerd hebt heeft direct nut en noodzaak dus blijft het veel beter hangen.

Vaardigheden

Kijken we naar het leren van vaardigheden dan is herhaling van de activiteit een belangrijk element. Nu zal de een graag elke keer de herhaling opzoeken omdat hij of zij zich wil bekwamen in de vaardigheid (gericht op het resultaat).  Een ander zal de activiteit blijven herhalen omdat het gewoon een activiteit is die op zich zelf al heel veel plezier oplevert (niet resultaatgericht maar activiteitgericht). Beide leveren uiteindelijk meesterschap op. Bij de eerste is discipline en het bewustwording  van de voortgang van groot belang. Bij de tweede is een stimulerende en activerende omgeving van groot belang. Hierbij geldt dat het één niet beter is dan het ander.

Leermotivatie en voorkeuren

Hoe bewuster je zelf bent van de wijze waarop jij bij voorkeur leert helpt je om effectiever te worden in het leren of om meer plezier te beleven aan het leren. Sommige mensen hebben plezier in het leren en zodra het plezier wegvalt valt ook de leermotivatie weg. Anderen hebben plezier in het te behalen resultaat en zodra het zicht op het resultaat wegvalt valt de leermotivatie weg.

Persoonlijke ontwikkeling gericht op leren maakt je bewuster van jouw leervoorkeuren. Het stelt je in staat om zelf  bewust keuzes te maken. Als je je bewuster bent hoe jouw leervoorkeuren in elkaar zitten dan kan je jouw leerrendement drastisch verhogen. Dit doe je door het kiezen van leermethoden die bij jou passen tot je de materie goed beheerst. Na het goed beheersen ligt er nog veel potentieel verborgen die je kan ontsluiten door ook de leervormen te kiezen die wat minder comfortabel zijn.

Het is dus altijd een combinatie van proces- en resultaatgerichtheid wat uiteindelijk leidt tot meesterschap.

Wil je hier meer over ontdekken volg dan de training: “Hoe leer jij” 

Laat een reactie achter