Open Trainingen

Feedback geven online

Feedback geven die effect heeft waarbij er zonder weerstand geluisterd wordt. Het resultaat hiervan is dat je effectiever samenwerkt. Er wordt beter geluisterd en er is meer begrip. Vanuit begrip is er op basis van inhoud en op basis van gevoelens ruimte om samen te groeien.

Inhoud van de training

Je krijgt inzicht in het effect van (negatieve) onderstromen, zowel bij jezelf als bij anderen. Middels een live regietheater met twee trainingsacteurs en een trainer mag je vanuit je regisseursstoel experimenten met feedback. Je gaat situaties goed analyseren en je leert hierop juist te acteren. Aansluitend krijg je na oefening een helder raamwerk mee waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.

Na de training

Ben je in staat om onderscheid te maken tussen inhoud, vorm en onderstroom. Ben je in staat om weerstand op feedback te minimaliseren. Ben je beter in staat om begrip te krijgen voor jouw standpunt. Hierdoor heb ook na het geven van feedback nog steeds een goed werkverhouding met de collega.

Praktisch

Voorafgaand aan de training ontvang je een paar vragen om jouw eigen doelen inzichtelijk te maken. De training wordt live online gegeven door één trainer en twee trainingsacteurs. In de training zit je met maximaal 8 andere deelnemers. Het geheel bestaat uit een sessie van een uur waaraan je interactief deelneemt. Na aanmelding wordt er in overleg met de trainer bepaald op welke datum de training plaatsvindt. Aan het einde ontvang je de bijbehorende theorie in een overzichtelijk document.

  • Prijs per persoon exclusief btw: € 95,00schrijf je in voor deze training

[if IE] [endif]