Organisatie

Organisatie

De essentie van leren terug brengen

Vanuit de overtuiging dat elk mens kan leren, immers anders had je nooit leren lopen, zetten we coaching en training in en bouwen we academy’s.

Onze missie is De essentie van leren terug brengen. Als kind staat iedereen open om te leren en wil iedereen op zijn/haar manier groeien en ontwikkelen en dit gebeurt met vallen en opstaan. In de loop der jaren is bij veel mensen de drang tot groei en ontwikkeling niet op alle vlakken meer aanwezig.

Wij gaan op zoek naar hoe mensen het liefst leren en we spelen hier in onze trajecten op in. We doen dit op Verrassend Doelgericht wijze. Waarbij de kernvraag centraal staat en we samen met opdrachtgever en deelnemer op zoek gaan naar een verrassende manier om tot inzichten en resultaat te komen. De verrassing zit er vooral in, dat we kijken hoe we de essentie van leren optimaal kunnen brengen.

NEEM CONTACT OP

IMG_1835
Het Trainingsbureau is een coöperatieve vereniging van zelfstandig professionals in het ontwikkelen van mensen. De essentie van leren brengt ons samen.
  • Visie
  • Missie
  • De trainers

De wereld verandert in hoog tempo, de snelheid van technologische ontwikkelingen en de snelheid van sociaal culturele veranderingen nemen exponentiële vormen aan. Daar waar je vijftien jaar terug nog eenvoudig een jaar vooruit kon kijken ben je nu vaak al binnen enkele weken ingehaald door ontwikkelingen. Dat zorgt er voor dat kennis alleen niet meer voldoende is maar dat het snel kunnen verwerken van kennis en het lerend vermogen van organisaties en dus het individu steeds belangrijker wordt.

Het vasthouden aan een stabiele koers binnen de snelle veranderingen in de omgeving vraagt om helderheid over de richting waar je heen wilt. Deze twee zaken, adaptief vermogen in een snel veranderende wereld en een scherp beeld van de richting waar je heen wilt komen zijn essentieel om je als organisatie goed te ontwikkelen. Daar waar je vroeger buiten de dagelijkse praktijk kon leren moeten we nu steeds vaker binnen de dagelijkse praktijk leren. Een lerende houding vraagt om een cultuur en leermeesterschap waarbinnen dit kan.

We verbinden ons met onze opdrachtgevers. Vanuit een breder perspectief kijken we naar de organisatie in de omgeving, om van daaruit, in te zoomen op het concrete vraagstuk. Hierbij komt zowel de leercultuur als de leerhouding en het leergedrag aan bod. Een training staat nooit op zichzelf maar past altijd binnen een context. Mensen moeten vertrouwen hebben dat er geleerd mag worden, ze floreren bij leeractiviteiten die passen bij hun leerstijl en de juiste, soms confronterende benadering helpt teams om boven zichzelf uit te stijgen. Ontsluiten van onbenut potentieel levert verrassende resultaten.

We gaan het gesprek aan over de leerwens en we kiezen ervoor om deze, vanuit onze professionele vrijheid, te onderzoeken. Pakken we hiermee de kern aan of zijn we bezig met symptoombestrijding?  Ook nemen we de omgeving mee in onze aanpak. Management en leidinggevenden hebben een cruciale rol in het duurzaam maken van lerend gedrag. Is er voldoende ruimte om fouten te maken, wordt het experiment beloond en zijn de kaders waarbinnen gewerkt wordt helder. Nieuw gedrag is nooit vanaf dag één perfect en het heeft baat bij regelmatige reflectie. Ook daarin is de verbinding met opdrachtgevers van groot belang.

De aangesloten trainers zijn allemaal zelfstandig professional met passie voor het trainersvak, iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond. De één vanuit de psychologie en human resources, de ander vanuit de hospitality wereld en management en weer een ander vanuit de bedrijfskunde of gezondheidszorg hoek. Kortom de diversiteit aan expertises verbonden in een eenheid van interesse. De mens in zijn professionele omgeving en ontwikkeling boeit ons allemaal. We zoeken voortdurend de reflectie op en weten wanneer iets buiten onze eigen expertise valt. In dat geval schakelen we met de groep collegae om de beste aansluiting met de opdracht te maken.

Wij leren leren, dit betekent ook dat onze trainers voortdurend zelf met ontwikkeling bezig zijn. Ieder op persoonlijke titel maar ook als collectief. Zo besteden we maandelijks tijd aan teamoverleg waarin thema’s en lessen uit de praktijk worden doorgenomen, jaarlijks laten we het hele team door externe trainers trainen en we investeren continu in persoonlijke ontwikkeling. Als professional  is de samenwerking met HetTrainingsbureau belangrijk om mijn eigen ontwikkeling, spiegeling en vooral ook de breedte van mijn beeld  te vergroten. Dus enerzijds focus en anderzijds verbreding geeft HetTraingsbureau mij. Maatschappelijke betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend. Een behoorlijk deel van onze trainers is heel actief (geweest) binnen JCI en we zetten ons regelmatig in om onze kennis en kunde in te zetten in maatschappelijke projecten.

Meer weten over ons

Bekijk hier de video over de missie en visie van Het Trainingsbureau. Laat je meenemen in ons verhaal.