Persoonlijk ontwikkel coach

Waarom een Persoonlijk Ontwikkel Coach? Leren en ontwikkelen doe je voor een groot deel zelfstandig, je maakt je fouten en trekt daar lering uit, maar ook mentoren, collega’s, vrienden en trainers helpen jou in je ontwikkelingsproces. Maar hoe trek je nu jouw eigen plan en werk je doelgericht aan specifieke ontwikkelpunten? Een coach kan je daarbij enorm helpen. Door samen de doelen te stellen en scherp te maken. Bij het realiseren van je doelen is weet de coach je scherp te houden als het nodig is, de coach stelt (soms) confronterende vragen en loodst je door het reflectieproces heen. Hierdoor wordt het resultaat sneller en effectiever bereikt.

Opbrengsten in Persoonlijke Ontwikkeling

  • Meer zelfbewustzijn
  • Beter omgaan met complexe zaken
  • Meer innerlijke rust
  • Hogere productiviteit

Inhoud van de coaching

Vanuit individueel een open leergesprek worden de behoeften in kaart gebracht. Van daaruit start de coach met de begeleiding. Onderdelen zijn de kennismaken, vaststellen van de doelen, richtinggevers bepalen, belangen inventariseren. 

Daarna wordt er in sessies van 1,5-2 uur gewerkt aan de materie. Vanuit een vast patroon en methode worden alle kansen en valkuilen doorlopen. Uiteindelijk komt hier het inzicht en doorzicht uit. 

Praktisch

De coaching wordt per sessie van 1,5-2 uur ingepland.

De coaches