Andrea Teeuwisse

Andrea Teeuwisse

“Live as if you were to die tomorrow, learn as if were to live forever.”

Dit is de lijfspreuk van Andrea. Blijven leren, jezelf blijven ontwikkkelen, nieuwsgierig rondkijken en je blijven verwonderen om de wereld om je heen. Andrea heeft de waarom-fase nooit helemaal achter zich gelaten en betrekt daar met verve de mensen om zich heen bij. Waarom doe je wat je doet? Welke patronen, welke overtuigingen hebben zich in jouw werk en jouw leven ingenesteld? Als je jezelf kunt blijven uitdagen om steeds een beetje anders, een beetje beter, een beetje moeilijker of juist een beetje makkelijker te werken en te leven, benut je je eigen kwaliteiten ten volle en daar heeft iedereen profijt van.

Andrea is gefascineerd door de enorme verscheidenheid aan mensen en tegelijkertijd door het feit dat al die verschillende mensen steeds weer met dezelfde universele thema’s worstelen. Ze is in haar benadering respectvol confronterend. Zo daagt zij mensen uit om kritisch naar zichzelf te kijken en hun grenzen te verleggen, met als doel dichter bij de kern te komen. Pas als je weet wat je echt wilt, kun je er alles aan doen om dat waar te maken.

Haar uitgangspunt is dat iedereen het in zich heeft om zich verder te ontwikkelen en zijn volledige potentieel te benutten.

Andrea is pragmatisch, open en concreet, gewend aan het werken met doortastende professionals.

Ze gaat altijd uit van mogelijkheden, niet van belemmeringen.

Haar aanpak kenmerkt zich door te werken met diepgang, nuchterheid, intuïtie, betrokkenheid en lef. De rode draad in haar werk is verbinding van mensen met elkaar, met hun omgeving en vooral met zichzelf.

Onder het motto “practice what you preach” blijft Andrea zelf ook volop in ontwikkeling, jaarlijks investeert ze in nieuwe trainingen en opleidingen. Met de kennis die ze daar opdoet blijft haar eigen vakkennis steeds up to date, deze geeft ze vervolgens graag weer door aan de deelnemers van haar trainingen.

Andrea begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van een heldere koers en een steeds fijnere versie van zichzelf, zodat betrokken werknemers er met plezier samen resultaat neerzetten.

Kernwaarden: vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect, integriteit. 

Specialisme van Andrea

  • Teamontwikkelingstrajecten rondom samenwerking en communicatie
  • Cultuur- en gedragsverandering
  • Sociale innovatie
  • (Persoonlijk) Leiderschap
  • Begeleide intervisie
  • Systemisch werken
  • Deep democracy
  • NLP
  • DISC/Maps Tell
  • Nuchterheid en gezond verstand

Achtergrond: