Kim Bekkers – van den Oord

Kim Bekkers – van den Oord

ALGEMEEN
Als Learning & Development adviseur en trainer is Kim sterk in het opzetten van interne leerprocessen en het borgen van leren in de eigen organisatie. Door middel van het ontwikkelen van programma’s, faciliteren van leertafels en het opleiden van interne instructeurs maakt Kim dat organisaties in staat worden gesteld om het leren van het personeel intern te borgen en uit te voeren. Vertrekkend vanuit de kernwaarden en de cultuur wordt er op gedragsniveau impact gemaakt. Vanuit oprechte interesse en een doorgrondende houding kan Kim effectief een uitdaging, probleem of kans omzetten in leerbehoeftes met een maatwerk leertraject. Door Kim’s scherpe zicht op gedrag en interactie weet ze krachten en valkuilen binnen teams en individuen zichtbaar te maken en vanuit begrip en inzicht duidelijke doelen te stellen en meetbare resultaten te bereiken. Door positieve energie en een drive voor resultaat maakt dat Kim zal streven om het beste uit de situatie te halen, zowel in de projecten die ze begeleid als de trainingen die ze geeft.

SPECIALISMEN
Al voor haar studie studie Human Resource Management heeft Kim vlieguren gemaakt in het managen en aansturen van teams en projecten in de gastvrijheidsindustrie. Hierna heeft ze als HR Manager binnen diverse sectoren zoals de Logistiek, automotive en Commerciële dienstverlening haar ervaring opgedaan in onderwerpen als strategische personeelsplanning, management, Learning & Development, organisatie ontwikkeling, training en advies. Met een passie voor ontwikkeling en mensen in staat stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen maakt dat ze sterk is op het gebied van gedrag van mensen en het laten leren in organisaties. Thema’s als communicatie, samenwerking, procesoptimalisatie, de vertaling van kernwaarden naar gedrag en trainen vanuit inzicht en begrip zijn een greep uit hetgeen Kim kan bieden. Met kennis, humor, oprechte interesse en een kritische blik weet Kim mensen in beweging te brengen en eigenaarschap te nemen.

ACHTERGROND
Meer weten over de trainer:
Website: www.adaptiveconsulting.nl
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kimbekkers/
Instagram: https://www.instagram.com/adaptive.consulting/
Facebook: https://www.facebook.com/adaptiveconsultingnl/ 

Telefoon: 06 14157311

E-mail kim.bekkers@hettrainingsbureau.nl