Moniek Berende

Moniek Berende

Moniek haar hart gaat sneller kloppen als ze kan werken met organisaties en teams die anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij verandert en we zien dat mensen meer leidend (willen) zijn dan volgend. Dat technologische ontwikkelingen andere eisen stellen aan de vaardigheden van mensen. Dat werk steeds vaker een kwestie is van zingeving, dan van slechts zorgen dat er brood op de plank komt. 

 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat zowel organisaties als medewerkers anders moeten gaan werken en organiseren. Het vergt meer zelfcontrole en eigenaarschap bij medewerkers en minder hiërarchie en meer loslaten van de leiding. 

Het is haar overtuiging dat als mensen in organisaties zich ervan bewust dat het anders kan, dat ze het stuur van hun eigen succes in handen hebben, er bergen verzet kunnen worden. 

 

Het is Moniek haar missie om deze bewustwording te creëren bij de leiding van een organisatie en bij medewerkers en zo te helpen bij het werkend krijgen van nieuwe organisatievormen en verbeterde samenwerking binnen organisaties. 

 

Dit doet ze door middel van team ontwikkeling en organisatie ontwikkeling, altijd in het licht van de gewenste doelen binnen een organisatie. Moniek helpt bij de handvatten die nodig zijn om plannen en ideeën binnen een organisatie te realiseren. 

 

Moniek zet team training in als interventie om eilandjes te verkleinen, samenwerking te verbeteren, de sfeer te verbeteren en de effectiviteit van een team te vergroten. Moniek begeleidt ook organisaties die willen kijken naar andere manieren van organiseren die zorgen voor een hogere wendbaarheid en zo beter aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het transformeren van de cultuur, of van de HR cyclus door te gaan werken vanuit rollen in plaats vanuit functies 

 

Daarnaast geeft zij training in gedrag en gedragsstijlen, talentontwikkeling, kernwaarden en effectieve besluitvorming.

 

SPECIALISME VAN MONIEK BERENDE

Het specialisme Moniek Anita ligt op het gebied van:

  • Nieuwe organisatie vormen (werken vanuit rollen in plaats vanuit functies)
  • Innovatiestimulering 
  • Talentontwikkeling 
  • Verhogen eigenaarschap en intrinsieke motivatie 
  • Leiderschap en ondernemerschap 
  • Visueel faciliteren 
  • Lezingen over nieuwe manieren van organiseren, wendbaarheid en bevorderen intrinsieke motivatie