Meteen naar de inhoud

Team coaching

De beste teams presteren vooral wanneer de teamkwaliteiten optimaal benut worden. Hiervoor moet je elkaar kennen, samen het doel scherp hebben en lol maken om dat doel te realiseren. Teamcoaches halen het beste in het team naar boven zodat er topprestaties geleverd kunnen worden waar iedereen in het team van geniet.

Als we de analogie naar sport maken heeft elk team een teamcoach nodig om mede te zorgen dat de lijnen helder zijn. Maar ook om te zorgen dat de reflectie binnen het team iedere keer opgezocht wordt. De spelers worden uitgedaagd om hun beste spel te laten zien, maar ook om te blijven ervaren dat je het niet alleen kan. Teams hebben twee kenmerken die voor iedereen gelijk zijn, dat zijn het ritme en de doelstelling. Daarnaast hebben de beste teams een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en neemt men elkaars taak over als het spel er om vraagt. 

Helderheid scheppen over het doel de richting en de onderliggende waarden is één van de zaken waar een teamcoach voor zorgt. Daarnaast neemt de teamcoach het team mee om elkaars kwaliteiten te zien en te benutten. Ook helpt de teamcoach om het onderlinge begrip te vergroten.

Opbrengsten uit Team Coaching

Inhoud van de Team Coaching

De inhoud van een teamcoachingstraject is afhankelijk van de fase waarin het team zich bevindt. Zit het team in de vormingsfase dan ligt de focus op elkaar leren kennen, en dialoog over doel, richting en verwachtingen.
Zit het team in de stormingsfase dan zorgt de coach dat de onderliggende onzichtbare maar voelbare conflicten expliciet worden gemaakt. Pas als alle pijnpunten helder en benoemd zijn kan het team naar de volgende fase. De coach is in deze fase ook het opvangcentrum voor heftige emoties die naar boven kunnen komen.
Bevindt het team zich in de normingsfase dan begeleidt de coach vooral het proces van scherp krijgen van de normen. Helderheid en concreetheid creëren horen daarbij.
In de performingsfase is de coach vooral gericht op scherp houden van de zaag. Intervisie en performanceverbetering zijn in deze fase belangrijk.

Praktisch

Overweeg je jouw team te laten coachen maak dan een afspraak met één van onze coaches. Samen bespreken we de huidige en de gewenste situatie. We onderzoeken in welke fase het team verkeert om zodoende een programma samen te stellen wat echt werkt. Teamcoaching versnelt de teamvorming, het verzacht de pijn in de stormingsfase en het stuwt het team in de performing fase naar een nog grotere hoogte.

De coaches