Ga naar de inhoud

Continu leren

Hoe werken jullie aan continu leren?

Continu leren, de aanleiding

Het is tijd om leren echt te borgen in organisaties. Alleen organisaties die dit inzien zullen overleven. Want wat we zien in de markt zijn de volgende zaken:

 • Er veel versnipperde momenten van leren;
 • Noodzaak om meer te binden en boeien van (nieuwe) medewerkers;
 • Verspilling door het bedrijf door een te lage relevantie van de medewerkers;
 • Grote uitval doordat medewerkers zich minder betrokken voelen;
 • Slechte onderlingen samenwerking;
 • Grote uitval onder medewerkers, zeker naar veel thuiswerken;
 • Beperkte zelfverzekerdheid bij medewerkers;
 

En dan wordt er vaak gezegd dat het duur is, de er wel actie nodig is en dat de organisatie er niet voor ingericht is:

 • Actie: MKB bedrijven van 20 – 80 personen weten hoe belangrijk ontwikkeling en leren is, maar doen het niet.
 • Duur: als je 595 per jaar aan ontwikkeling uitgeeft per medewerker is dat op een modaal inkomen 1,59%, hoeveel procent investeer je in onderhoud van je machines?
 • Organisatie: kunnen het niet en hebben er geen tijd voor, besteed dan uit.
 
Kortom kijk hoe de continu leren aanpak van Het Trainingsbureau hier bij kan helpen. 

Wat is de continu leren aanpak?

Inhoudelijk bestaat het continu leren abonnement uit de onderstaande basis zaken. Natuurlijk stemmen we dat verder af op de organisatie, hoe we werken staat verder op de pagina. 

Er zijn legio oplossingen als het gaat om leren en ontwikkeling binnen organisaties brengen. De methode die Het Trainingsbureau hanteert heeft drie onderscheidende onderdelen:

 • Sterkere borging van het gebruik (dus grotere leereffectiviteit), doordat we de deelnemers monitoren en interventies inzetten als gebruik onder de afgesproken wens ligt; 
 • Werken vanuit één platform, zodat eenvoudig tot leren gekomen wordt.
 • Een grotere mate van herhaling. Denk daarbij aan voorbereidende e-learning, training, huiswerk en zo nodig het testen achteraf. Beklijven noemen we dat. 

Met andere woorden een volledig integrale oplossing.

Naar welke maatwerk oplossing zoek je?

Hoe werken we samen aan continu leren?

We geloven in partnerschap en samenwerking. Daarom koppelen we aan iedere opdrachtgever een Senior Leerprofessional. Een senior partner die de organisatie echt leert kennen. Immers leren dient in een sterke mate ondersteunend te zijn aan de ontwikkeling van het bedrijf. Het is geen privé aangelegenheid, het heeft als belangrijke doel dat de organisatie wendbaar blijft en daarnaast ook van toegevoegde waarde. Eigenlijk dat het meegaat in de ontwikkelingen van die relevant zijn in de bedrijfseconomische en maatschappelijke omgeving.

De partner doet de volgende zaken in de beginfase:

 • Inventarisatie: aan de hand van het Open Leergesprek Canvas brengen we de organisatie in beeld en maken een plan van aanpak (houdt rekening met 6-8 weken doorlooptijd). Hierbij verwachten we natuurlijk input van enerzijds medewerkers en zeer zeker van het management van de organisatie. 
 • Vraag naar ontwikkeling: we stellen alle medewerkers via het platform de vraag naar welke ontwikkeling ze zouden wensen. Daarmee maken we alle medewerkers bekend met het gepersonifieerde digitale leerplatform. 
 • Ontwikkeling onboarding en offboarding: we starten altijd met de on- en offboarding als modules  om die te ontwikkelen. Dan liggen die klaar voor alle (nieuwe) medewerkers. 
 • Ontwikkeling programma: er wordt een jaarprogramma waarin alle ontwikkel momenten in opgenomen zijn gemaakt. Het programma wordt afgestemd en uitgevoerd. 

Het gaat hierbij om de start, de opvolgende jaren worden de medewerkers wederom gevraagd naar de ontwikkelbehoefte en wordt een programma opgesteld. Natuurlijk steeds een stap verder en aangepast aan de zaken die voor de organisatie belangrijk zijn.

Met andere woorden de volgende zaken zijn inbegrepen:

We starten al met een bedrag van 595 per jaar per persoon. Dus vraag naar de voorwaarden.

Voorbeeld programma

De middelen

Er is een uitgewerkte aanpak voor handen. Voor onze opdrachtgevers is deze gratis. Andere geïnteresseerde kunnen contact opnemen, we delen het graag. 

Voor jou organisatie?

Er zijn drie belangrijke redenen om met continu leren aan de slag te gaan:

Kortom het is altijd zinvol. Wanneer nemen we contact op? Een hangout is zo gepland. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zeer snel contact op.

Er zijn in de organisatie  meerdere invalshoeken te vinden. Zowel van binnenuit het bedrijf of instelling als van buitenaf het geheel: