Het leergesprek

Wat is bij jullie op leren?

Het open leergesprek

Het begint altijd in een goed en open gesprek wanneer we komen tot een richting of filosofie. De aanleiding van het gesprek was tweeledig. We zagen dat collega trainers het moeilijk vonden om echt uit te zoeken wat de reden van interventies waren. Ten tweede zagen en zien we organisaties die los training en ontwikkeling inkopen en daarbij zeer beperkt kijken naar het rendement op leren.

Tijd dus om te komen tot een oplossing. Want hoe kom je er achter wat echt nodig is? We hebben te maken met de harde organisatie kant, de zachte organisatie kant en de menselijke kant. Alle drie de onderdelen dienen in lijn te zijn om leren en ontwikkelen daadwerkelijk als strategisch onderdeel te verkrijgen.

We gebruiken hiervoor het Canvas Open Leergesprek. Een model ontwikkelt op basis van leer- en leiderschapsmodellen.

Waarom leren als organisatie?

Er zijn in de organisatie  meerdere invalshoeken te vinden. Zowel van binnenuit het bedrijf of instelling als van buitenaf het geheel: 

 • Klanten verwachten aanpassingsvermogen, immers de klant wil dat je meegaat en je in hen verplaatst;
 • De overheid zet in op duurzaam leren voor alle werkende (denk aan: koppeling naar subsidies, maatschappelijke dialogen en transitievergoedingen);
 • Medewerkers willen van nature zichzelf ontwikkelen, daarmee gaat de motivatie en betrokkenheid omhoog. Het helpt om de medewerker te binden en te boeien;
 • Als organisatie wil je continue verbeteren, groter worden of zeker nu, crisisbestendig zijn;
 • We leven in een VUCA* wereld,;

Door vanuit deze diverse invalshoeken te kijken is het mogelijk om de verschillende redenen van leren te “waarderen”. 

* Wat is de VUCA wereld? VUCA is een acroniem voor Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, en werd voor het eerst gebruikt door het Amerikaanse leger in de jaren negentig om de toegenomen complexiteit van de wereld te beschrijven na het einde van de Koude Oorlog. Tegenwoordig wordt vaak van een VUCA-wereld gesproken: een steeds sneller veranderende wereld waar er geen zekerheden meer zijn. De VUCA-wereld stelt nieuwe eisen aan iedereen, andere vaardigheden worden belangrijk. Ook voor de hersenen is de VUCA wereld een nieuwe uitdaging.

Naar welke oplossing zoek je?

De methode: open leergesprek canvas

De methode gaat uit van het goed begrijpen van elkaar. Met andre woorden een goede vragenset die moet leiden tot een sterke terugkoppeling en uiteindelijk een compleet plan van aanpak. Een open leergesprek doe je dan ook voor de langere termijn. Het wordt onderdeel van de strategie van de organisatie, waar het onderdeel van uit hoort te maken.

De methode bestaat uit de volgende stappen:

 • Inleiding tot het gesprek, waarin we de informatie voorbereiden
 • Het Open Leergesprek zelf
 • Terugkoppeling van de uitwerking, we stemmen af of het klopt
 • Samenstelling plan van aanpak (5 jaar scope)

De middelen

Er is een boek over de methode. Voor onze opdrachtgevers is deze gratis. Andere geïnteresseerde kunnen contact opnemen, we delen het graag. Daarnaast is er een accreditatie in de maak voor trainers die het middel wensen te gebruiken en voor de opdrachtgevers willen inzetten. Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Voor jou organisatie?

Er zijn drie belangrijke redenen om het proces en de methode in te zetten:

 • Bevestiging te vinden dat alles zo gaat zoals het bedacht is
 • Nieuwe invalshoeken te verkrijgen
 • Een beleid te ontwikkelen wanneer dat ontbreekt

Kortom het is altijd zinvol. Wanneer nemen we contact op? Een hangout is zo gepland. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zeer snel contact op.

Er zijn in de organisatie  meerdere invalshoeken te vinden. Zowel van binnenuit het bedrijf of instelling als van buitenaf het geheel: