Ga naar de inhoud

Learning and Development

Het ontwikkelen van leertrajecten is een vak! Waar mogen we je mee helpen?

Learning and Development: Een programma

Een training is een goede basis, een programma draagt bij tot een leerlijn en leerdoel. Denk hierbij aan een leiderschapsprogramma, een programma persoonlijke effectiviteit of een traject van project naar projectleider en succesvolle projecten. 

Waar we bij programma’s extra aandacht aan geven is de koppeling met de verbeterslag die er nodig. Wat is het gewenste eindresultaat en waar staat de groep nu? Ertussen bevindt zich het leerdoel. Het leerdoel wordt vertaald naar de leerlijn en uiteindelijke de leerpunten. Zeker een programma heeft altijd een “blended” karakter. Hetgeen wil zeggen dat er tussen de fysieke trainingen daadwerkelijke interventies plaatsvinden. Denk aan e-learning, reflectieverslagen of opdrachten die uitgevoerd dienen te worden. Altijd met een koppeling aan de praktijk. 

Welke leerbehoeften spelen er? Hoe zou een academie hierin passen?

Learning and Development: Academie

Een eigen academie, waarom zou je dat wensen? Eigenlijk zijn er drie belangrijke reden om een eigen academie in te richten:

In interne leeromgeving die continu bijdraagt heeft dus veel voordelen. Daarnaast zijn er ook nog diverse soorten academies. Denk aan een thema’s zoals leiderschap. Of voor een bepaalde doelgroep zoals voor Jonge Talenten. En natuurlijk ook de bedrijfsbrede Academie, waar er voor eenieder opleiding, ontwikkeling en groei georganiseerd wordt.

Hoe is onboarding bij jullie geregeld? In 5 weken een eigen onboarding traject.

Learning and Development: Onboarding

In een tijd waar er veel verschuiving van medewerkers plaats gaat vinden, is de tijd en moeite die er met onboarding gemoeid is een zorg.  Er gaat veel tijd van senior medewerkers verloren aan het (opnieuw) uitleggen van de organisatiedoelen, de strategie en de standaard werkprocessen. In deze tijd kunnen de senior medewerkers niet productief zijn. Ook is er tijdens de overdracht een verlies van inhoud. Er zijn vaak verschillen in interpretatie, afhankelijk van de persoon die het onboarding proces begeleidt. Hierdoor starten mensen met verschillende en soms zelfs verwarrende inzichten. Al met al kost dit veel tijd en uiteindelijk levert het ergernis op.

Tijd die nu gaat zitten in uitleg van vaststaande dingen kan niet besteed worden aan het nagaan of medewerkers de materie snappen en hoe ze dit toepassen in de praktijk. Dit levert een gevoel van gebrek aan persoonlijke aandacht op waardoor mensen zich slechter binden.