Ga naar de inhoud

Over ons

Bij leren staat de mens centraal. De context is bepalend voor het leerpad.

De essentie van leren terugbrengen

Vanuit de overtuiging dat elk mens kan leren, immers anders had je nooit leren lopen, zetten we de interventies in. Interventies waarbij de mens centraal staat. De omgeving, situatie of het moment (de context) is bepalend voor hetgeen er geleerd dient te worden. 

Onze missie is De essentie van leren terug brengen. Immers als kind staat iedereen open om te leren en wil iedereen op zijn/haar manier groeien en ontwikkelen. Het gebeurt met vallen en opstaan. In de loop der jaren is bij veel mensen de drang tot groei en ontwikkeling niet op alle vlakken meer aanwezig. Juist het blijven leren maakt een mens onderscheidend. 

Daarbij gaan we op zoek naar hoe mensen het liefst leren en we spelen hier in onze trajecten op in. Hoe? Op een Verrassend Doelgerichte wijze. Waarbij het leerdoel de basis vormt. We gaan samen met de opdrachtgever en deelnemer op zoek naar een verrassende manier om tot inzichten en resultaat te komen. De verrassing zit er vooral in, dat we kijken hoe we de essentie van leren optimaal kunnen (terug) brengen.

Als ondersteuning daarbij zorgen we dat de associates (trainers, coaches, trainingsacteurs en learning professionals) samen leren door samen aan projecten te werken. De locatie van Het Trainingsbureau is op zich zelf een leerplek, waar zelfstandig leerprofessionals kennis delen, opdoen en vooraal ook verdiepen. Daar hebben de opdrachtgevers het voordeel van. 

Leren dient een integraal onderdeel van de organisatie te zijn.

Kijk op leren

Het Trainingsbureau heeft een eigen wijze en mogelijk wel een eigenwijze kijk op leren. Vanuit het credo “één training is geen training”  en “voor kunstjes ga je naar het circus”, benaderen we de trainingen op een andere wijze. Leren dient in onze ogen integraal aangepakt te worden. Vanuit onze kijk op leren betekent het dat we alleen aan het werk gaan als we snappen wat het leren gaat bijdragen aan de context. Met andere woorden wat is de echte reden achter de leervraag.

Hiervoor hebben we het Open Leergesprek Canvas ontwikkeld. Een model waarin we de harde en zachte kant van de organisatie bekijken, alsmede de mens binnen die context in beeld brengen. Een manier van werken die leidt tot een rendement op de interventies. De aanpak zegt iets over ons, maar zegt zeker ook iets over onze opdrachtgevers. Alleen als we het samen op deze manier aanpakken, we de ruimte gezamenlijk nemen, dan ontstaat er een complete aanpak. 

Alles blended

Een tweede deel van onze kijk op leren ligt opgesloten in de manier van uitvoeren. Alle interventies worden “blended” uitgevoerd. Het wil zeggen dat we een mix van leren gebruiken. We zorgen er altijd voor dat er een stuk huiswerk vooraf gedaan kan worden. Denk aan een vragenlijst, nulmeting of andere voorbereiding. Na (en soms zelfs tijdens) de fysieke training of interventie maken we afspraken over het vervolg. Hierin gebruiken we ook de eigen e-learning omgeving. We geloven namelijk oprecht dat kennis via “zelfscholing” gedaan kan worden. Hier kunnen we goed gebruik maken van de online mogelijkheden. 

Als coöperatie leert Het Trainingsbureau zelf elke dag.

De Organisatie

Het Trainingsbureau is een coöperatieve vereniging van zelfstandig professionals op het gebied van leren en ontwikkelen. Daarmee zorgt de structuur ervoor dat we samen ook veel leren. We hebben niemand in dienst, met andere woorden we zetten§ per project het juiste team in. Het betekent dat we zaken als samenwerking, vertrouwen en vooral ook professionaliteit als uitgangspunt hebben. 

De aangesloten trainers zijn allemaal zelfstandig professional met passie voor het trainersvak, iedereen vanuit zijn of haar eigen achtergrond. De één vanuit de psychologie en human resources, de ander vanuit de hospitality wereld en management en weer een ander vanuit de bedrijfskunde of gezondheidszorg hoek. Kortom de diversiteit aan expertises verbonden in een eenheid van interesse. De mens in zijn professionele omgeving en ontwikkeling boeit ons allemaal. We zoeken voortdurend de reflectie op en weten wanneer iets buiten onze eigen expertise valt. In dat geval schakelen we met de groep collegae om de beste aansluiting met de opdracht te maken.

Wij leren leren, dit betekent ook dat onze trainers voortdurend zelf met ontwikkeling bezig zijn. Ieder op persoonlijke titel maar ook als collectief. Zo besteden we maandelijks tijd aan teamoverleg waarin thema’s en lessen uit de praktijk worden doorgenomen, jaarlijks laten we het hele team door externe trainers trainen en we investeren continu in persoonlijke ontwikkeling. Als professional  is de samenwerking met HetTrainingsbureau belangrijk om mijn eigen ontwikkeling, spiegeling en vooral ook de breedte van mijn beeld  te vergroten. Dus enerzijds focus en anderzijds verbreding geeft HetTraingsbureau mij. Maatschappelijke betrokkenheid is voor ons vanzelfsprekend. Een behoorlijk deel van onze trainers is heel actief (geweest) binnen JCI en we zetten ons regelmatig in om onze kennis en kunde in te zetten in maatschappelijke projecten.