Ga naar de inhoud

Deep Democracy

Meer weten over deze methode en waar
het voor jouw vraag toepasbaar is?

Achtergrond Deep Democracy

Het was Arnold Mindel, een Amerikaanse psychotherpeut die ‘Deep Democracy’ als benaming gebruikte. Deep Democracy wordt vandaag de dag toegepast als instrument voor besluitvorming en conflictresolutie* in groepen waarbij er aandacht is voor de onderstroom. Vanuit het idee dat zowel een meerderheid alsook een minderheidsstem gewaardeerd wordt, elke invalshoek is belangrijk. Een essentiële onderdelen hierbij zijn conflicten aangaan en oplossen, er dus niet omheen lopen. Myrna Lewis heeft het diepere psychologische werk van Arnold Mindell toegankelijk gemaakt voor niet-psychologen.

* het selecteren van een toe te passen regel of procedure, als er meer dan een mogelijk is; de selectie gebeurt via een voorgeschreven methode

Welke leerbehoefte speelt er? Hoe zou een academie hierin passen?

Inhoud van Deep Democracy

In elk groepsproces is er sprake van een dynamiek waar veel gebeurt. Als trainer is het belangrijk om aandacht te hebben voor de verschillende ideeën en meningen alsook de onderstroom. Op het moment dat een deelnemer zich niet gehoord voelt of het idee heeft dat de eigen mening er niet toe doet, en wanneer dit ook nog ingaat tegen het meerderheidsstandpunt van de groep, is de opmaat naar escalatie in de onderstroom gemaakt. Dit kan zich bij de deelnemer uiten in mopperen op de gang maar tijdens vergaderingen niets zeggen. Hoe ga je hier als trainer mee om? Om hier antwoord op te geven kom je bij de toepassing van ‘Deep Democracy’

Hoe is onboarding bij jullie geregeld? In 5 weken een eigen onboarding traject.

Toepassing van Deep Democracy

Zoals omschreven ga je bij ‘Deep Democracy’ op zoek naar meerderheids- en het minderheidsstandpunt. Met als doel escalatie te voorkomen en de verschillen in de groep te benutten. Je kunt dit doen aan de hand van de Lewis-methode De volgende vijf punten komen aan bod:

De toepassingen van Deep Democracy zijn ook maatwerk. Meerdere trainers binnen Het Trainingsbureau zijn geschoold in Deep Democracy, waarmee ze de accreditatie en licentie bezitten. Wanneer je een specifieke vraag hebt, neem dan direct contact op!