Ga naar de inhoud

Teameffectiviteit met Insights Discovery

Om te komen tot een optimalisatie van het team wordt in drie stappen het team nader bekeken en besproken. In een interactieve sessie worden de deelnemers meegenomen door de drie stappen. Met uiteindelijke doel meer inzicht in waar effectiever en beter met elkaar samengewerkt kan worden.

Opbrengsten uit Teameffectiviteit met Insights Discovery

Inhoud van de training

Teamanalyse

In de eerste stap maken we gebruik van de volgende elementen:

 • context waarbinnen het team functioneert
 • de teamfase (op basis van model van Tuckman) waarin het team zich bevindt
 • de teamkwaliteiten en -valkuilen
 • de teamcultuur
 • de teamdynamiek en teamrollen

Een volledige basis van het indelen van een team. 

Team behoefte

De volgende stap gaat over de behoefte die binnen het team speelt. Deze stap gaat uit van 4 pijlers en 8 elementen die belangrijk zijn voor de effectiviteit van een team. Elke pijler is gekoppeld aan één van de

4 Insightskleuren en voorkeuren. Hoe functioneert jouw team op deze gebieden? Wat gaat goed, wat kan beter en wat is er nodig om een topteam te worden? De 4 elementen zijn:

 • Flow
 • Focus
 • Proces
 • Klimaat

Waarbinnen we verder per pijler in zullen zoomen op de wensen die het team al dan niet heeft. 

Teamtraining

Bij de laatste stap is het zaak concrete middelen (tools) mee te geven om hetgeen in kaart gebracht is (stap 1) en waar de wens naar uitgaat (stap 2) ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Onderdelen, die afhankelijk zijn van de behoefte, zijn:

 • Communicatie binnen het team
 • Effectief feedback geven
 • Meer onderling vertrouwen bewerkstelligen
 • Heldere doelen stellen en realiseren

En natuurlijk gaan we hier ook in op wat dat per persoon betekent en hoe we daarop in kunnen spelen. 

Praktisch

De training teameffectiviteit met Insights Discovery is een vervolg op de training gedragsstijlen met Insights Discovery. 

Trainers Insights Discovery