Ga naar de inhoud

MapsTell

Meer wete over deze methode en waar
het voor jouw vraag toepasbaar is?

Achtergrond MapsTell

De methode van MapsTell is gebaseerd op twee pijlers: DISC en Associatieve Cartografie. Sebastian Rompa, de ontwikkelaar, heeft ooit het boekje De Atlas van de Belevingswereld uitgebracht. Hetgeen geleid heeft tot de kaart van de Wereld van Verschil

De producten en applicaties van MapsTell zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat goede samenwerking en effectieve communicatie de basis vormen voor succes. Het geloof in de kracht van visuele informatie en vinden dat een investering in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers meer moet zijn dan een dagje teambuilding op de hei en dat een personal assessment meer moet opleveren dan een dik en saai rapport.

Door mensen en groepen letterlijk in kaart te brengen maakt MapsTell op een toegankelijke manier gedrag inzichtelijk. Dit inzicht stelt mensen in staat het beste uit zichzelf en elkaar te halen.Het resultaat is een unieke applicatie die onder de merknamen PersonalMapping™ en TeamMapping™ wereldwijd wordt uitgerold. 

DISC is een, door William Moulton Marston, in 1928 ontwikkelde theorie en model gericht op zelfreflectie en zelfinzicht. In het boek “behaviour of normal people” beschrijft hij voor het eerst de methodiek. Ook MapsTell werkt met de methode en heeft op haar eigen wijze een assessment met algoritme ontwikkeld. 

Welke leerbehoefte spelen er? Hoe zou een academie hierin passen?

Inhoud van MapsTell

De methode van MapsTell wordt op drie lagen ingezet. Allereerst op het niveau van zelfkennis en zelfbegrip. Je leert jezelf vanuit je eigen reflectie beter duiden. Eigenlijk krijg je meer inzicht in jezelf en wordt gedrag dat je al jaren neerzet makkelijker te duiden. We noemen dit ook wel het IK niveau. Het gaat om (h)erkenning. 

Het tweede niveau is dat van het gedrag herkennen bij anderen. Wanneer je gedrag, verbaal en non verbaal, kunt herkennen kun je er namelijk op in gaan spelen. Inspelen door te snappen hoe de ander aangesproken, benaderd wenst te worden. We spreken hier over afstemmen en het JIJ niveau van MapsTell. 

De derde laag is die van de verbinding en de wij. Want als we beide 1% opschuiven naar elkaar hebben we 2% op elkaar afgestemd. Met name in teams zien we dit terug. Wanneer het team, letterlijk, in kaart gebracht wordt, zorgt de methode voor een dialoog waarin iedereen er mag zijn, alleen waar er afstemming op elkaar is. Met andere woorden het niveau van de WIJ. 

Daarbij dient vermeld te worden dat iedere deelnemer aan een traject waarin MapsTell verwerkt is een vragenset krijgt van 24 vragen. Vragen waarin het gedrag van voorkeuren voorzien wordt. Hieruit ontstaat een PersonalMap (1/16e deel) uit de Wereld van Verschil. Tevens bestaat er een routebeschrijving waarin Actieve stijl, Instinctieve stijl en Reactieve stijl geduid worden. De drie stijlen zorgen voor een inzicht dat weergeeft hoe men in interactie, in relatieve rust en stress reageert. 

Hoe is onboarding bij jullie geregeld? In 5 weken een eigen onboarding traject.

Toepassing van MapsTell

Eigenlijk begint elk traject met MapsTell met een basis workshop van een dagdeel. Hierin krijgen de deelnemers inzicht in het eigen voorkeursgedrag en uitleg van de DISC methodiek. Daarna zijn er meerdere verdiepingsslagen te maken, denk aan:

De associates en tevens guides van MapsTell verwerken de methode in diverse trajecten en onderdelen waarin gedrag naar voren komt.