Ga naar de inhoud

Teambuilding met Mapstell

Samenwerken met een top team is geweldig. Je vult elkaar aan en maakt optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. Werkzaamheden worden zo verdeeld dat iedereen in zijn kracht staat en er is begrip voor elkaars valkuilen. Mensen geven duidelijk aan als ze ergens minder sterk in zijn en dit wordt door de anderen opgevangen. Helaas is dit niet vanzelfsprekend, mensen snappen elkaar vaak niet waardoor irritaties ontstaan, energie weggezogen wordt, of erger nog mensen elkaar de tent uitvechten. Het inzicht wat in deze training gegeven wordt haalt spanning weg en zorgt voor betere benutting van energie.

Met MapsTell (gebaseerd op DISC) krijgen mensen inzicht in hun eigen gedragsvoorkeuren. De voorkeuren worden weergegeven op basis van vier hoofdstijlen, Daadkrachtig, Invloedrijk, Contentieus en Stabiel. In de vorm van een routekaart krijgt iedereen zijn eigen gebied op de wereld van verschil. Door de inzichten met collega’s te delen ontstaat er meer onderling begrip en is er een betere basis om als team elkaars krachten optimaal te benutten. Maak je team effectiever en kies voor de training Teamvorming met MapsTell.

Opbrengsten in Teambuilding met MapsTell

Inhoud van de training

Voorafgaand aan de training vult elke deelnemer een persoonlijke vragenlijst in. Op basis van deze lijst wordt voor iedereen een persoonlijke MapsTell kaart gemaakt. Deze ontvangt iedereen tijdens de training.

Basis

De dag start met een energieke uitleg van de basisbegrippen rondom gedrag. Denk hierbij aan:

  • de invloed die het perspectief waar vanuit je kijkt heeft op de waarneming en oordeelsvorming
  • mensgerichtheid versus taakgerichtheid
  • introversie versus extraversie
  • de vier hoofd gedragsstijlen, Daadkracht, Invloedrijk, Contentieus en Stabiel
  • de communicatie tussen de verschillende hoofd gedragsstijlen
Drie lagen

Ik – Aansluitend ontvangt iedereen zijn eigen persoonlijke kaart en routebeschrijving. Deze rapportage geeft inzicht in de eigen gedragsvoorkeuren.
Jij – Samen in groepjes delen van elkaars profielen zodat verschillen in perspectief duidelijker worden. Door de methodiek worden de oordelen over de verschillen achterwege gelaten en krijgt men echt inzicht.
Wij – Na het delen van details met elkaar wordt er ingegaan op de groepsdynamiek met elkaar aan de hand van ieders plek in de wereld van verschil. Het hele team wordt op de mat gezet waarmee verschillen en overeenkomsten direct inzichtelijk worden. Ook wordt helder gemaakt hoe de energiestromen in het team lopen onder normale omstandigheden en als de druk wat toeneemt.

Praktisch

De training wordt op maat gesneden voor jouw team. Dat houdt in dat voor de training besproken wordt waar de belangrijkste team-uitdagingen zitten. Er is dus een gesprek voorafgaand aan de training. Twee weken voorafgaand aan de training ontvangt iedereen de vragenlijst. Hiervoor is een lijst van deelnemers met e-mail adressen noodzakelijk. Iedereen blijft eigenaar van zijn eigen gegevens en dit is conform AVG standaarden goed geborgd.

De training heeft een hoog interactief gehalte. Mensen ervaren deze training als veilig en leuk en de bereidheid om open te communiceren is door de opbouw van de training hoog.

De basistraining duurt twee dagdelen en bedraagt 2250 euro + 85 euro per deelnemer. Het minimaal aantal deelnemers is 5 en maximaal 12 personen om te zorgen dat er voldoende interactie en team creatie ontstaat.

Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, inclusief materialen.