Ga naar de inhoud

Ondernemers coach

Een gemiddelde ondernemer bedenkt zich dagelijks wat hij anders zou doen. Een ondernemer twijfelt heel vaak of hetgeen hij of zij doet, daadwerkelijk tot de passie behoort waar het ondernemen mee begonnen is. Welk gedrag van je als ondernemer gevraagd wordt is per situatie verschillend. En juist daarover hebben we de ondernemers coach! Een professional die zelf ondernemer is en je helpt met de lijnen, het gewenste gedrag en het verdiepen in je zelfreflectie. 

Opbrengsten uit Ondernemers coach

Inhoud van de coaching

We beginnen met het kennismaken en de doelen bepalen. Iedere sessie heeft een doel en subdoel tot een groter geheel. Op basis van de doelen gaan we in op gedrag. We diepen gedrag verder uit door middel van een gedragsstijlen profiel. Hiermee komen we van huidig gedrag naar gewenst gedrag en stellen we vast wat de reis is die gemaakt dient te worden. De voorwaarden en afbakening van deze reis worden verkend, benoemd en vastgelegd. Aan het eind is er een concreet resultaat. 

Praktisch

De coaching wordt per sessie van 1,5-2 uur ingepland.

Coaching is maatwerk. Waarbij we altijd starten met drie sessies om te komen tot een essentie en een plan van aanpak. .

De coaches