Ga naar de inhoud

De basis van blended learning

We spreken er ontzettend veel over: blended learning. Alleen wat wordt er nu echt onder verstaan? Hoe dien je het in te zetten en vooral wat is de toegevoegde waarde van blended learning? 

Blended learning

Het begrip blended learning heeft vorm gekregen in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Echter was in de jaren ’80 al de eerste vorm gekozen in de tutorials van diverse computerprogramma’s. Een tutorial is een mooi voorbeeld van een combinatie van leren. 

Blended learning is een mix van diverse manieren van leren, waarbij herhaling en toepasbaarheid centraal staan. Vaak wordt het direct gekoppeld aan e-learning of digitaal leren. Echter een fysieke training met een boek lezen als voorbereiding en een intervisie achteraf is ook een vorm van blended learning. 

Voordeel van Blended learning

Er zijn grofweg drie grote voordelen van blended learning:

  • De deelnemer bepaalt meer het tempo en vorm;
  • Lagere kosten van ontwikkeling;
  • Verhoging van de effectiviteit van leren;
 
De deelnemer kan zijn of haar tempo bepalen als het gaat om de zaken die individueel gedaan dienen te worden. Daarnaast kan er ook door de trainer of leer professional in het programma makkelijker rekening gehouden worden met leer voorkeuren van de deelnemers. 

 

 

"blended learning" is een basis van leren.

Ook zijn er lagere kosten gemoeid wanneer je blended learning inzet. Zeker tegenwoordig zijn we dat ons meer en meer bewust. Leren kan overal, dient overal te gebeuren, maar vooral het kennis deel kan op andere manieren. Denk daarbij aan e-learning, lezen van boeken en vooral ook zelfstudie. Want wat is de reden dat we na onze opleiding stoppen met ‘studeren’. Inderdaad studeren komt vanuit het ‘moeten’. Terwijl leren leuk gevonden wordt. 

De lagere kosten zitten in drie simpele zaken: geen trainers, geen locatie en geen reiskosten naar een locatie. Daarnaast, maar dat is een beetje dubbel, kun je het mensen in de eigen tijd laten doen, dus de productiviteit wordt beperkt beïnvloed. 

De effectiviteit van leren gaat met blended learning omhoog. Zeker als het leerdoel sterk herhaald wordt in de diverse vormen. 

Een voorbeeld: in een sessie over leiderschap gaven we alle deelnemers een boekje over situationeel leiderschap. Daarnaast hadden ze een eigen gedragsprofiel. Door van te voren reflectie te vragen konden we in de fysieke sessie herhalen overslaan en de twee modellen koppelen aan de praktijk en de reflectie van de deelnemers. Met een enkele training hadden we de diepgang nooit behaald. 

Kortom de effectiviteit van leren gaat omhoog veel al door herhaling en mensen bij de les houden. Zie nog drie effecten hieronder. 

Onze aanpak

Onze aanpak is gebasseerd op drie pijlers:

  • Leerdoel
  • Leerstijl
  • Leermeester

 

De basis van blended learning is daarmee gedekt. 

Laten we een toelichting op onze aanpak geven. Het leerdoel is simpel: wat is er tussen start en eind geleerd. Alleen de reden waarom het nodig is daar geven we veel aandacht aan. Want de waarom bepaalt de wijze. We laten namelijk een automonteur niet in boot maken. 

De leerstijl van de doelgroep is belangrijk. Naast leerniveau gaat het hier ook om wijze van leren. Praktische, theoretisch, experimenterend of juist observerend. Daarbij is snelheid in belangrijke, want waarom mensen vermoeien met zaken die ze al weten of kunnen? Een instaptest is daarvoor belangrijk. 

Tot slot de leermeester of ook wel de begeleider. Als deze er niets mee doet dan kun je het beter niet doen. Dus de begeleider is ook een voorbeeld in het traject. 

Nog drie effecten van blended learning om te onthouden:

Toetseffect
Door tussentijds te toetsen, wordt een beroep gedaan op het geheugen van de student/werknemer waardoor de lesstof beter wordt onthouden. Uit het onderzoek van Spanjers blijkt dat tussentijdse toetsen in elf van de dertien studies mogelijk een positieve bijdrage hebben geleverd aan de effectiviteit van Blended-Learning. En juist bij een blended vorm (ook wel digitaal) is dit goed te doen. 

Spreidingseffect
Het om diverse moment aanreiken van de leerstof, maar ook per onderwerp eenvoudig mogelijkheden tot verdieping geven bieden (een leer bibliotheek in een digitale omgeving). Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de leerling zichzelf regelmatig kan spiegelen, dat bijdraagt aan de motivatie.  Hierdoor besteedt de student/werknemer ongemerkt meer tijd aan het studeren en uit zeven van de dertien studies blijkt, dat zij minder uitstelgedrag vertonen wat betreft het bestuderen van de stof.

Effect van feedback
Het geven en krijgen van feedback is een belangrijke spil in de effectiviteit van Blended-Learning. Door regelmatig online te toetsen heeft niet alleen de student/werknemer inzichtelijk in hoeverre zij voortgang boeken in het opnemen van kennis, ook de docent, praktijkopleider en zelfs teamleider kunnen de voortgang bijhouden. Volgens Spanjers komt dit in twaalf van de dertien studies duidelijk naar voren. Door deze terugkoppeling kan de student/werknemer beter inschatten hoeveel tijd er nog aan het leren besteed moet worden. De docent/praktijkopleider ziet daarentegen, welke onderdelen er wel of niet beheerst worden en waar zo nodig nog meer aandacht aan besteed zou moeten worden.

 

Met welk Blended Learning traject mogen we helpen?