Ga naar de inhoud

Principieel Onderhandelen

Het merendeel van de onderhandelaars in Nederland bedient zich van het positioneel onderhandelen. Partijen nemen posities in en proberen ten koste van alles (inclusief de relatie) het onderste uit de kan te halen. Het veld van en voor de onderhandeling beperkt zich tot ruimte tussen de twee posities. Dit leidt over het algemeen tot een resultaat waarbij beide partijen moeten inleveren en ontevreden uit het proces komen.

Opbrengsten Principieel Onderhandelen

Inhoud van de training

Bij het principieel onderhandelen maken de onderhandelingspartners onderscheid tussen de mens enerzijds (de relatie) en de inhoud (de deal) anderzijds. En daar waar er op de inhoud iets moet worden verdeeld, richt men zich vooral op welke principes te hanteren om tot een redelijke verdeling te komen. Onderhandelingspartners zijn hiertoe in staat omdat zij duidelijk hebben wat de verschillende belangen zijn. Zo kunnen zij samen op een creatieve manier invulling geven aan een deal die leidt tot tevredenheid van beide partijen.

Praktisch

Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met (commerciële) onderhandelingssituaties zoals sales executives, accountmanagers, branch managers en (commercieel) managers. De training is in te zetten als groepstraining met een minimaal aantal van 4 en een maximum aantal van 10 deelnemers per groep. De training bestaat uit 2 blokken van 2 resp. 1 dag.