Ga naar de inhoud

Team vraagstukken met Lego® Serious Play®

Lego Serious Play (LSP) is een methode die gebruikmaakt van Lego als een hands-on, visueel hulpmiddel voor trainingen en workshops. Het is ontworpen om de deelnemers te helpen met het verkennen en communiceren van complexe ideeën en problemen.

LEGO® SERIOUS PLAY® was oorspronkelijk een experimenteel proces voor begeleide workshops met volwassenen om dialoog en reflectie aan te moedigen en om probleemoplossing en creatief denken te stimuleren.

Toepassing

Hier zijn enkele manieren waarop je Lego kunt inzetten in LSP-trainingen:

  1. Identificeer en verken problemen: Geef de deelnemers de opdracht om met Lego modellen te bouwen die een probleem of uitdaging in hun werk of leven representeren. Vraag hen om hun modellen te presenteren en de betekenis erachter uit te leggen. Dit helpt bij het verkennen van verschillende perspectieven en het begrijpen van de diepere oorzaken van problemen.

  2. Storytelling en narratieve constructie: Vraag de deelnemers om een verhaal te bouwen met Lego modellen. Dit kan een verhaal zijn over een specifieke situatie, een gewenste toekomst of een succesverhaal. Het bouwen van het verhaal met Lego helpt bij het visualiseren en concreet maken van abstracte concepten, en het stimuleert creativiteit en verbeeldingskracht.

  3. Teamwork en samenwerking: Geef groepen de opdracht om gezamenlijk een groot Lego model te bouwen dat een gemeenschappelijk doel of visie vertegenwoordigt. Het proces van samenwerking bij het ontwerpen en bouwen van het model bevordert teambuilding, communicatie en het delen van ideeën.

  4. Probleemoplossing en besluitvorming: Gebruik Lego als een visueel hulpmiddel om complexe problemen te analyseren en oplossingen te genereren. Deelnemers kunnen individueel of in groepen modellen bouwen om verschillende oplossingsrichtingen te verkennen. Door de modellen te delen en te bespreken, kunnen deelnemers gezamenlijk besluiten nemen en de beste oplossing identificeren.

  5. Reflectie en evaluatie: Aan het einde van een trainingssessie kunnen deelnemers hun leerervaringen en inzichten delen door middel van Lego modellen. Vraag hen om een model te bouwen dat hun persoonlijke groei, nieuwe inzichten of belangrijke leermomenten vertegenwoordigt. Dit bevordert de reflectie en helpt bij het consolideren van het geleerde.

In het gebruik van Lego in trainingen helpt Lego Serious Play deelnemers om op een speelse en creatieve manier te leren, waardoor ze betrokken en beter betrokken raken bij het onderwerp. Het biedt ook een gemeenschappelijke taal en een niet-bedreigende omgeving waarin ideeën vrijelijk kunnen worden uitgedrukt en gedeeld.

Opbrengsten vraagstukken met Lego Serious Play

Inhoud van de training

Voorafgaand worden de vraagstukken in kaart gebracht. Hiermee worden concrete doelen vastgesteld. Daarna wordt door middel van een praktische aanvliegroute en natuurlijk met behulp van de lego stenen en figuren een roadmap gemaakt. Om uiteindelijk duidelijk inzicht te krijgen in de oplossingen en verbindingen.

Praktisch

De training wordt op maat gesneden voor jouw team. Dat houdt in dat voor de training besproken wordt waar de belangrijkste team-uitdagingen zitten. Er is dus een gesprek voorafgaand aan de training. 

De training heeft een hoog interactief gehalte. Mensen ervaren deze training als veilig en leuk en de bereidheid om open te communiceren is door de opbouw van de training hoog.

De basistraining duurt 2-4 uur en bedraagt € 950 per dagdeel. Het minimaal aantal deelnemers is 5 en maximaal 12 personen om te zorgen dat er voldoende interactie en team creatie ontstaat.

Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, inclusief materialen.