De

Onze kijk op: Coaching

Een coach is onafhankelijk. Anders dan een manager of trainer, die een doel dienen te bereiken. Een coach heeft maar één doel: het proces voor de coachee zo optimaal mogelijk begeleiden. We spreken in dit geval dan ook over facilitators die door middel van methodes en interventies groepen of individuen begeleiden.

We gebruiken middelen zoals MapsTell en Insights Discovery, drijfveren testen, MindMapping, wandel coaches, creatieve werkvormen, om bij te dragen aan jouw of jullie ontwikkeling. We nemen je graag mee op reis!

Verder maken we het onderscheid tussen persoonlijke coaching enerzijds. Denk hierbij in de richting van ontwikkeling of 1 op 1 paardencoaching. Aan de ander kant hebben we teams of onderwerp gerichte begeleiding. De laatste twee zijn meer afgebakend, hierdoor is het resultaat ook van te voren te bepalen. Let wel: de uitkomst niet, het doel en de richting wel.  

Een directe behoefte aan ?

Persoonlijke coaching

Iedere persoon loopt er in zijn werkbare of persoonlijke leven wel eens tegenaan: hoe doe ik dat of welke keuze dien ik te maken? Logische vragen uit het leven. Tijd om dan stil te staan. Veel mensen kunnen dat zelf, alleen er zijn er ook een heleboel die daadwerkelijk een metgezel kunnen gebruiken. Een coach kan dan helpen om het proces te begeleiden en de juiste inzichten te krijgen. 

De coaches binnen Het Trainingsbureau hebben allen een eigen specialisme. Van loopbaanbegeleiding, ondernemersspiegel of persoonlijke ontwikkeling. We kijken ook naar de wijze van coaching. Is iemand op zoek naar een begeleidende houding of een meer confronterende, beide zijn mogelijk door de diversiteit aan associates die er is. 

Team coaching

Eigenlijk gaat het bij team coaching over hoe het team zich verhoudt. Hier zetten we graag zaken in als “deep democracy“, een middel uit de process-oriented-psychology (POP). Hoe krijg je namelijk de minderheid aan het woord en zorg je ervoor dat er een balans komt in de meningen van de mensen binnen het team?

In de team coaching sessies is de trainer of begeleider puur faciliterend. De facilitator of coach zorgt ervoor dat er maximaal gesproken wordt over de zaken die ter tafel gebracht dienen te worden.   

Ondernemers coaching

Eigenlijk doen de ondernemers van Het Trainingsbureau dit al jaren. Immers elke associate heeft wel een vraagstuk waarmee hij of zijn zit. Iedere professional heeft raad en of daad nodig om een stap te zetten. 

Meer gemodelleerd noemen we dit de “ondernemerspiegel”.  We kijken naar de ondernemer, zijn of haar sterktes en zwaktes en naar de onderneming vanuit drie hoofd elementen: financieel, sales en marketing en operationeel. Ook wel vertaalt in visie, strategie en executie. We kijken waar het scheef loopt en op welke wijze de ondernemer er invloed op kan uitoefenen. Wanneer mogen we met jou als ondernemer aan de slag?