Ga naar de inhoud

Gedragsstijlen met Insights Discovery

In de training gedragsstijlen met Insights Discovery worden een aantal oefeningen gedaan om allereerst perceptie duidelijk in beeld. Hiervoor gebruiken we een spel met kaarten, werkvormen en inspirerende video’s. 

Het tweede deel bestaat uit het inzicht geven in de kleurentaal. De methodiek die Insights Discovery gebruikt om eenvoudiger over gedrag te praten. Waarna we van de vier kleuren terug gaan naar het eigen gedrag. Uiteindelijk komen we tot het eigen profiel, waarmee we de deelnemer inzicht in het eigen gedrag geven. 

Natuurlijk bestaat gedrag op zich niet los, gedrag in de context van werk of een andere omgeving is bepalend. Daarom hebben we het in een dag training in het tweede deel ook over het afstemmen op anderen. 

Alles wordt in een positieve setting gebracht. Immers iedereen bezit elke stijl, je hebt alleen een bepaalde voorkeur.

Opbrengsten uit Gedragsstijlen met Insights Discovery

Inhoud van de training

In het eerste deel van de training wordt perceptie behandeld. Door middel van het kijken naar zaken wordt de waarde van perceptie neergezet. Daarna wordt er ingegaan op de extraversie en introversie, naast denken en voelen.

Praktisch

De training is er in diverse vormen. De basis begint bij een dagdeel. Een meer uitgebreide versie is twee dagdelen met een aantal huiswerk opdrachten. 

Trainers Insights Discovery