Ga naar de inhoud

Gedragsstijlen met Insights Discovery

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. Insights Discovery geeft u een middel in handen waarmee u gedrag eenvoudig bespreekbaar kunt maken. 

Wat levert dat op? Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Of het nu gaat om individuele coachingstrajecten en teamontwikkeling of om het versterken van verkoop- en leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos. De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Opbrengsten uit Gedragsstijlen met Insights Discovery

Inhoud van de training

De training gedragsstijlen met Insights Discovery leidt tot een persoonlijk beeld van de gedragsvoorkeuren van elke deelnemer. De deelnemer krijgt vooraf een vragenlijst van 25 vragen en daaruit volgt een persoonlijk profiel van circa 20 pagina’s. Het persoonlijke profiel dient als basis van deze training.
Na een uitleg van de achtergrond en het doorlopen van de kleurentaal gekoppeld aan de vier voorkeursstromen wordt het profiel per persoon belicht. Wij kiezen hierbij voor een interactieve vorm en ervaringsgericht leren. Door middel van de verschillende oefeningen doorlopen we gezamenlijk de theorie. Na afloop van deze training kent de deelnemer zijn eigen voorkeuren in gedrag vanuit het Insights model. 

In de training zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

  • Perceptie en de persoonlijke zienswijze;
  • De kleuren van Insights Discovery; 
  • De basistheorie van C.G. Jung met introversie, extraversie, gevoel en denken;
  • De persoonlijke gedragsvoorkeur per persoon en de dynamiek in communicatie;
  • De goede en slechte dag van een voorkeur kleur;
  • Blinde vlekken en irritaties te benoemen vanuit tegengestelde voorkeuren;

Kortom: een training waarbij de deelnemer actief participeert, leert door te ervaren, een theorie aangeleerd krijgt en beschouwend de zaken tot zich kan nemen.

Praktisch

De training is er in diverse vormen. De basis begint bij een dagdeel. Een meer uitgebreide versie is twee dagdelen met een aantal huiswerk opdrachten. 

Trainers Insights Discovery